Naujųjų medijų menas

Naujųjų medijų meno studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos audiovizualinio meno bakalaurus, medijų meno praktikus, gebančius veiksmingai naudoti praktinius medijų meno įgūdžius ir savarankiškai veikti su naujosiomis medijomis susijusių kultūrinių bei kūrybinių industrijų lauke. „Naujųjų medijų menas“ programa siekiama rengti profesionalius medijų meno specialistus, kurie galėtų kurti, kūrybingai veikti ir prasmingai valdyti naujųjų medijų meno procesus. Todėl šioje programoje praktiniai medijų meno pagrindai (fotografija, video, garso menas, kompiuterinė grafika, multimedija technologijos) gretinami su audiovizualinės kultūros ir komunikacijos studijomis, šiuolaikinio meno procesų analize bei meno projektų valdymo, kuratorystės ir asmeninės vadybos principais.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121PX034
  • Studijų krypčių grupė: Menai (P)
  • Studijų kryptis: Medijų menas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240