Šeimotyra

Studijų programa „Šeimotyra“ yra skirta parengti kvalifikuotus šeimotyros specialistus - edukologijos magistrus, gebančius savarankiškai analizuoti šeimos funkcionavimo ypatumus, autoritetingai nustatyti kylančias problemas ir jų priežastis, suprojektuoti ir atlikti šių problemų tyrimo projektus, bei įvertinti psichopedagoginės korekcijos galimybes ir pasiūlyti sprendimus, parengti bei įgyvendinti švietimo ir kitose institucijose jaunimo rengimo šeimai formaliojo ir neformaliojo švietimo programas.

  • Akademinis padalinys: Katalikų teologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211MX021
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Edukologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados