Šeimotyra

Studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos šeimos institucijos tyrimo specialistus, mokančius krikščioniškosios antropologijos vertybių paradigmoje kūrybiškai vertinti šiandieninių globalių iššūkių poveikį šeimos raidai, autoritetingai nustatyti kylančias problemas ir jų priežastis bei pasiūlyti sprendimus, gerinančius vaikų ugdymo ir tėvų švietimo bei socializacijos procesų kokybę mikro-, mezo- ir makro lygmenyse.
Baigusiems suteikiamas ugdymo mokslų (edukologijos krypties) magistro laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Katalikų teologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211MX021
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Edukologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita