Švietimo vadyba (anglų k./lietuvių k.)

Studijų programa „Švietimo vadyba“ yra skirta parengti edukologijos magistrus – švietimo vadybos srities specialistus, gebančius dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, verslo organizacijose personalo karjeros planavimo ir mokymo organizavimo srityse, projektuoti ir organizuoti ugdymo turinį, įvairiuose švietimo sistemos lygmenyse.

Pasirinkus studijas anglų kalba, kartu su Švietimo vadybos magistro diplomu bus suteiktas UNESCO Tarptautinio švietimo biuro (IBE - International Bureau of Education) sertifikatas Curriculum Design and Development (Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas).

UNESCO Tarptautinis švietimo biuras (IBE) veikia visame pasaulyje mokymo turinio ir metodų kūrimo bei globalaus švietimo srityje. Vykdydamas šią magistro programą Vytauto Didžiojo universitetas tampa Centrinės ir Rytų Europos, Centrinės Azijos globalaus švietimo ir mokymo turinio ekspertiniu centru. Panašios UNESCO IBE studijų programos veikia Pietų Amerikos, Afrikos, ir Arabų šalyse.

Nuo 2018 m. galima rinktis šias specializacijas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadyba arba Lyderystė.

Svarbu! Ištęstinių studijų studentams UNESCO IBE sertifikatas (Curriculum Design and Development) teikiamas pagal individualų pageidavimą prisijungus prie nuolatinių studijų srauto.

PDF Švietimo vadyba

 • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
 • Valstybinis kodas: 6211MX022
 • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
 • Studijų kryptis: Edukologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
 • Studijų trukmė: NL (2); I (2,5)
 • Programos apimtis kreditais: 120
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų magistras
 • Studijų programos specializacijos: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadyba arba Lyderystė
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas ir Vilnius