Pedagogika

Studijų programos tikslas - parengti kvalifikuotą pedagogą, gebantį kompetentingai dirbti formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose. Priėmimas vykdomas Kaune ir Vilniuje.

  • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
  • Valstybinis kodas: 6310MX006
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Pedagogika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (1); I (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 60
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Pedagogo kvalifikacija
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita