Teisė

Studijų programa skirta rengti teisininkus, gerai išmanančius esminius ir specifinius Lietuvos teisės sistemos elementus bei turinčius tarptautinių teisinių žinių, sugebančius efektyviai ir etiškai atstovauti ir patarti klientams, spręsti ginčus tarp šalių humaniškai, atsižvelgiant į teisininko išskirtinį - teisingumo garanto - vaidmenį visuomenėje, gebančius lengvai persiorientuoti dirbti Europos Sąjungos, kontinentinėje ir bendrojoje teisės sistemose, transnacionalinėse organizacijose bei tarptautinėse įmonėse. Studijų metų lavinami studentų bendrųjų teisės normų ar teisinių principų taikymo faktams gebėjimai, šiuolaikinių teisinių duomenų bazių naudojimo bei procesinių dokumentų rengimo įgūdžiai, studentai skatinami įvaldyti teisinę anglų kalbą.
Teisės vientisųjų studijų programos tinklelis nuo 2019 m.
Teisės vientisųjų studijų programos tinklelis iki 2019 m.

  • Akademinis padalinys: Teisės fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6011KX003
  • Studijų krypčių grupė: Teisė (K)
  • Studijų kryptis: Teisė
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (5)
  • Programos apimtis kreditais: 300