Šiuolaikinė Europos politika

Studijų programos „Šiuolaikinė Europos politika“ tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos specialistus analitikus - ekspertus, išmanančius pagrindines Europos politikos koncepcijas, galinčius kūrybiškai pritaikyti teorines ir empirines žinias politinių procesų, vykstančių Europos Sąjungoje, atskirose Europos valstybėse bei bendrai Europos regione, analizei; gebančius analizuoti Europos Sąjungos institucijų veiklą ir kaitą, plėtros tikslus ir uždavinius, jos įtaką sociopolitiniams reiškiniams ir procesams, vykstantiems Europos žemyne, ir pritaikyti studijų metu įgytas kompetencijas dirbant Europos Sąjungos viešąją politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose bei tyrimus vykdančiose institucijose. Baigus studijų programą suteikiamas politikos mokslų krypties socialinių mokslų magistro laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX055
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita