Lyginamosios kultūrų studijos (nuotolinės)

Studijos trunka dvejus metus nuotoliniu būdu. Studijų tvarkaraštis parankus dirbantiems ar gyvenantiems užsienyje, kadangi paskaitos vyksta vakarais nuotoliniu būdu, paskaitų įrašus peržiūrėti galima pasirinktu ir patogiu laiku, visa studijų medžiaga, užduotys, atsiskaitymų klausimai talpinami nuotolinių studijų aplinkoje.
Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos kultūros specialistus, gebančius organizuoti ir atlikti kultūros tyrimus, analizuoti ir vertinti kultūros reiškinius regiono istorijos ir socialinių procesų kontekste. Studijų metu magistrantai išmoksta rašyti analitinius kultūrą analizuojančius straipsnius, parengti ir vykdyti įvairius nacionalinius bei tarptautinius kultūrinius projektus, atlikti jų ekspertinį vertinimą, teikti kompetentingas mokslines metodines konsultacijas kultūros, mokslo ir švietimo, turizmo srities bei visuomeninėms institucijoms ir organizacijoms.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX036
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Kultūros studijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita