Menų istorija, kritika ir medijos

Bakalauro studijų programa "Menų istorija, kritika ir medijos" skirta parengti plataus profilio menotyrininkus, mokančius atlikti įvairių rūšių (architektūros, dailės, teatro, fotografijos, kino, šokio, dizaino) meno objektų bei reiškinių tyrimus, įvertinti juos meniniu bei istoriniu požiūriu ir pristatyti visuomenei, pasitelkiant medijų kanalus, informacinių ir komunikacinių technologijų produktus bei platformas.
Programa pasižymi integruotu požiūriu į meną, kuomet studentams yra suteikiamos pamatinės žinios apie skirtingas meno rūšis (architektūros, dailės, fotografijos, kino, teatro, šokio), supažindinama su kompleksine meno raida, mokoma analizuoti, kritikuoti, vertinti meną, organizuoti ir kuruoti meno, komunikacijos ir edukacijos projektus, komunikuoti meno ir kultūros reiškinius viešojoje erdvėje.
Programoje siekiama išryškinti medijų svarbą meno komunikacijos ir mediacijos procese, mokoma kaip menotyrinį turinį (pvz. meno istorijos ar kritikos tekstą) perteikti pasitelkiant skirtingas medijas: nuo tradicinės žiniasklaidos (televizija, radijas, spauda) iki šiuolaikinių skaitmeninių komunikacinių technologijų (Internetas, socialiniai tinklai, platformos, kompiuterinės programos).
Studijų metu studentai skatinami praktiškai taikyti teorines menotyros žinias, išmėginti įvairius šiuolaikinio menotyrininko vaidmenis: nuo meno istoriko ar kritiko iki parodų kuratoriaus ar kultūros renginių organizatoriaus, nuo kultūrinės žiniasklaidos darbuotojo iki muziejininko ar meno edukatoriaus.

 • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX048
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Menotyra
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas