Menų istorija, kritika ir medijos

Programa „Menų istorija, kritika ir medijos” ugdo meno srities ekspertus, mokančius aiškinti, analizuoti ir vertinti meno kūrinius, rašyti meno klausimais, komunikuoti istorinį ir šiuolaikinį meną pasitelkus įvairias medijas – spaudą, internetą, blogus, tinklalaides, žiniasklaidos reportažus ir gyvus renginius.

Kviečiame studijuoti visus, kurie domisi kūryba ir nori dalyvauti meno lauke kaip meno žurnalistai, kritikai, kuratoriai, edukatoriai, blogeriai, nuomonės formuotojai, meno istorikai, paveldosaugininkai, festivalių, galerijų, teatrų, muziejų, kūrybinių centrų organizatoriai ir komunikatoriai.

Vienintelė Lietuvoje integruotos menotyros programa, kurioje studentams yra suteikiamos pamatinės žinios apie įvairias meno rūšis (architektūros, dailės, fotografijos, kino, teatro, šokio), supažindinama su kompleksine meno raida, mokoma analizuoti, kritikuoti, vertinti meną, organizuoti ir kuruoti meno, komunikacijos ir edukacijos projektus, komunikuoti meno ir kultūros reiškinius viešojoje erdvėje.

Sužinok daugiau apie studijų programą

#MenoKritika #MenoIstorija #MenoProjektai #Medijos #Architektūra #Dailė #Fotografija #Kinas #Teatras #Šokis #Dizainas

 • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX048
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Menotyra
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: 2028-08-20 (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas