Psichologija

Psichologijos bakalauro studijų programos paskirtis – parengti kvalifikuotus psichologus, gebančius moksliškai bei etiškai taikyti įgytas žinias įvairiose srityse. Studentams sudarytos palankios sąlygos jų pilietinėms pažiūroms formuotis, ugdomi darbui su žmonėmis reikalingi gebėjimai. Studijuojami privalomi ir pasirenkami bendrieji bei specialybės dalykai. Studijų metu atliekama praktika, kurios metu studentai susipažįsta su psichologo darbu įvairiose institucijose, pritaiko teorines žinias darbo aplinkoje.

 • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX039
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Psichologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas