Psichologija

Jei nori pažinti žmogaus vidinį pasaulį bei santykių tarp žmonių ypatumus, nori suprasti save ir kitus, o ateityje save matai einantį psichologo profesiniu keliu, ši programa yra skirta Tau.

Programa suteikia bazinių žinių ir mokėjimų apie asmens bei grupių psichologinį funkcionavimą, vertinimą ir intervencijas, tad sukuria pagrindą toliau tęsti specializuotas studijas psichologijos magistrantūroje.

Programa atitinka EuroPsy standartus ir tarptautinių ekspertų yra įvertinta kaip geriausia Psichologijos bakalauro programa Lietuvoje.

#Psichologas #Psichika #Elgsena #Santykiai #SavęsPažinimas #PsichikosSveikata #AsmenybėsUgdymas #PsichologiniaiTestai #Psichoterapija #Mokslas

 • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX039
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Psichologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas