Diplomatija ir tarptautiniai santykiai (anglų kalba)

„Diplomatija ir tarptautiniai santykiai“ studijų programos paskirtis – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus analitikus, kurie geba analizuoti bei vertinti tarptautinių santykių raidą, pokyčius, tarptautinių įvykių priežastis, gali lanksčiai prisitaikyti prie nuolat kintančių tarptautinių santykių normų, rolių ir diplomatijos praktikos. Studijų metu ugdomi gebėjimai, pasiremiant naujausiais moksliniais pasiekimais, nuolatos kaupti ir atnaujinti savo žinias.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX049
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita