Religijos pedagogika

„Religijos pedagogikos“ bakalauro studijų programos pagrindinis tikslas: parengti aukštos kvalifikacijos tikybos mokytojus turinčius ugdymo mokslų bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją. Programos tikslai: suteikti bendrąją kultūrinę kompetenciją; suteikti pedagogo profesinę kompetenciją; suteikti dalykinę religijos mokslų kompetenciją.

  • Fakultetas: Katalikų teologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121MX036
  • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
  • Studijų kryptis: Pedagogika
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas