Religijos pedagogika (Kaune)

„Religijos pedagogikos“ bakalauro studijų programos pagrindinis tikslas: parengti aukštos kvalifikacijos tikybos mokytojus turinčius ugdymo mokslų bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją. Programos tikslai: suteikti bendrąją kultūrinę kompetenciją; suteikti pedagogo profesinę kompetenciją; suteikti dalykinę religijos mokslų kompetenciją.

 • Akademinis padalinys: Katalikų teologijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121MX036
 • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
 • Studijų kryptis: Pedagogika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas