Finansai (lietuvių ir anglų k.)

Studijų programos „Finansai“ tikslas – rengti kvalifikuotus finansų specialistus, išmanančius tradicines ir inovatyvias finansų teorijas, modelius, instrumentus bei verslo praktikas, gebančius sistemiškai analizuoti ir kritiškai vertinti procesus, vykstančius finansų sistemoje ir verslo struktūrose, priimti kompleksinius, į vertės kūrimą orientuotus finansinius sprendimus, sekti mokslo ir praktikos naujoves finansų srityje bei taikyti jas profesinėje veikloje. Tai plataus profilio programa apjungianti tradicinius ir inovatyvius požiūrius į finansų rinkas/institucijas ir įmonių grupių finansus. Programoje didelis dėmesys skiriamas inovatyvių finansinių instrumentų bei rinkos praktikų investavimo bei finansavimo srityse iš investuotojo ir finansavimo ieškančių verslo subjektų pozicijų nagrinėjimui. Programa suteikia dvigubo diplomo studijų galimybę (su Liuveno Verslo mokykla) bei galimybę nemokamai įgyti tarptautinį CMA (Certified Management Accountant) sertifikatą.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX042
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Finansai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita