Finansai (lietuvių ir anglų k.)

Studijų programos „Finansai“ tikslas – rengti kvalifikuotus finansų specialistus, įsisavinusius šiuolaikines finansų valdymo teorijas ir metodus, išsiugdžiusius sisteminį požiūrį į makroekonominius procesus ir finansų valdymą mikrolygyje, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti procesus, vykstančius finansų sistemoje ir verslo struktūrose, sekti mokslo ir praktikos naujoves finansų srityje bei taikyti jas profesinėje veikloje globalioje tarpkultūrinėje aplinkoje.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX042
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Finansai
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita