Sveikatos psichologija

Sveikatos psichologijos programa yra skirta parengti specialistus, gebančius stiprinti asmens ir visuomenės su sveikata susijusią gyvenimo kokybę, atpažįstant ir veikiant su sveikata ir liga susijusius psichologinius, elgesio ir socialinius veiksnius visose lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos, gydymo ir reabilitacijos etapuose, dalyvaujant sveikatos politikos formavime, etiškai taikant mokslinio tyrimo principus, psichologijos teorijas, psichologinio poveikio ir įvertinimo metodus, vykdant sveikatos stiprinimą, ligų prevenciją ir reabilitaciją tarpdisciplininėse sveikatos priežiūros specialistų komandose.
Studentai atlieka praktiką sveikatos priežiūros ir kitose institucijose.
Sveikatos psichologijos studijų programa baigiasi diplominiu magistro darbu. Baigusieji įgyja psichologijos krypties socialinių mokslų magistro laipsnį, o diplome pažymima, kad baigė sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programą.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX061
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Psichologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2), I (2,5)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita