Sveikatos psichologija

Studijų programa „Sveikatos psichologija“ skirta asmenims baigusiems psichologijos bakalauro studijas ir rengia magistro lygmens specialistus, gebančius taikyti psichologijos žinias ir metodus asmens psichikos ir fizinės sveikatos palaikymui ir stiprinimui, atpažinti ir paveikti su sveikata susijusius psichologinius-elgesio rizikos veiksnius, sutrikimus, kuriuos skatina psichologiniai veiksniai, dalyvauti sveikatą stiprinančiose programose, sergančiųjų gydymo ir reabilitacijos procese, vykdyti mokslinius tyrimus, siekiant pagerinti asmens ir visuomenės su sveikata susijusią gyvenimo kokybę. Studentai atlieka praktiką sveikatos priežiūros ir kitose institucijose. Sveikatos psichologijos studijų programa baigiasi diplominiu magistro darbu. Baigusieji įgyja psichologijos krypties socialinių mokslų magistro laipsnį, o diplome pažymima, kad baigė sveikatos psichologijos magistrantūros studijų programą.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX061
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Psichologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2), I (2,5)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita