Socialinis darbas

Socialinio darbo magistro studijų programos paskirtis yra parengti aukštos kvalifikacijos socialinį darbuotoją gebantį inovatyviai ir etiškai veikti įvairiose socialinio darbo profesinėse ir akademinėse srityse, reikalaujančiose tarptautinių tyrimų įrodymais grįstų teorijų ir inovatyvių socialinio darbo praktikos metodų bei intervencijų išmanymo ir vertinimo įvairiuose profesiniuose kontekstuose, socialinio darbo tyrimų inicijavimo bei įgyvendinimo, inovatyvių socialinių programų, paslaugų kūrimo bei socialinės politikos įtakojimo siekiant didesnio socialinio teisingumo ir žmogaus teisių užtikrinimo. Baigus studijas suteikiamas socialinio darbo krypties socialinių mokslų magistro laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX060
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Socialinis darbas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2); I (2,5)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita