Marketingas ir tarptautinė komercija (anglų kalba)

Marketingo ir tarptautinės komercijos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems verslo vadybos specialisto kvalifikacijos. Lietuvoje pastaruoju metu nepaliaujamai auga poreikis modernių, aukštos kvalifikacijos verslo administravimo specialistų, sugebančių strategiškai mąstyti, reaguoti į besikeičiančią Lietuvos ir tarptautinę verslo aplinką. Todėl „Marketingas ir tarptautinė komercija“ studijų programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos marketingo vadybos specialistus, įsisavinusius naujausias marketingo teorijas ir metodus, gebančius savarankiškai analizuoti tendencijas ir pokyčius rinkoje, sekti ir įvertinti mokslo naujoves, taikyti turimas žinias organizacijų marketingo vadybos tobulinimui.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX044
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita