Marketingas ir tarptautinė komercija (lietuvių ir anglų k.)

Marketingo ir tarptautinės komercijos studijų programa rengia aukštos kvalifikacijos marketingo ir tarptautinės komercijos specialistus, įsisavinusius naujausias marketingo ir tarptautinės komercijos koncepcijas bei metodus, gebančius savarankiškai analizuoti dominuojančias tendencijas ir pokyčius rinkoje, sekti ir įvertinti mokslo naujoves, taikyti įgytas žinias organizacijų marketingo procesams vystyti besikeičiančioje verslo aplinkoje.
Studijos studijų programoje “ Marketingas ir tarptautinė komercija” yra grįstos moderniomis marketingo ir tarptautinės komercijos koncepcijomis ir jų taikymu praktikoje, skatina studentų iniciatyvumą ir gebėjimą kūrybiškai spręsti praktines marketingo ir tarptautinės komercijos problemas, ugdo mokslinių tyrimų gebėjimus, suteikia žinių, kurios reikalingos sėkmingai profesinei karjerai.
Programos studentams suteikiama dvigubo diplomo studijų galimybė Liuveno katalikiškojo universiteto (Belgija) Verslo mokykloje.
2021 metais Eduniversal magistro studijų programai „Marketingas ir tarptautinė komercija“ skyrė 16 vietą tarp Rytų Europos Marketingo programų.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX044
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120