Matematika ir jos taikymas (Finansų ir draudos matematikos, statistikos biomedicinoje, matematikos energetikoje specializacijos)

Studijų programa „Matematika ir jos taikymas“ yra skirta parengti matematikus, galinčius spręsti įvairias praktines skaičiavimo,optimizavimo ar duomenų analizės problemas šiuolaikinių technologijų pramonėje ir versle, mokančius dirbti kompiuteriu, programuoti bei taikyti įvairius specializuotus programos paketus. Baigusiems Matematikos ir jos taikymo studijas yra suteikiamas matematikos mokslų bakalauro laipsnis. Informaciją apie matematikos mokymo specializaciją rasite čia.

 • Akademinis padalinys: Informatikos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121AX006
 • Studijų krypčių grupė: Matematikos mokslai (A)
 • Studijų kryptis: Matematika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Matematikos mokslų bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Finansų ir draudos matematika; statistika biomedicinoje; matematika energetikoje; matematikos mokymas
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita