Strateginis organizacijų valdymas

Studijų programa „Strateginis organizacijų valdymas“ yra skirta rengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio verslo vadybos specialistus, turinčius sisteminį požiūrį į organizacijų vadybą besikeičiančioje Lietuvos ir globalaus verslo aplinkoje bei gebančius spręsti strateginius organizacijų valdymo iššūkius, kūrybiškai pritaikydami teorines naujoves ir praktinius pasiekimus profesinėje veikloje, dirbdami skirtingo dydžio moderniose Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose. Baigus studijas suteikiamas verslo vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX046
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Vadyba
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2); I (3)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita