Ekologija ir klimato kaita

Kokio pasirengimo asmenys priimami: Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biologijos krypties ekologijos šakos studijas; Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) biomedicinos mokslų studijų srities kitų krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus ekologijos šakos dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 30 kreditų; Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) kitų mokslo sričių krypčių studijas ir yra išklausę bei išlaikę egzaminus ekologijos šakos dalykų, kurių bendra apimtis ne mažesnė kaip 60 kreditų; Baigę kolegines (profesinio bakalauro) studijas ir papildomąsias studijas pagal Taikomosios ekologijos programą. Išsami informacija apie priėmimą