Socialinė demografija

STUDIJŲ REZULTATAI


1. Paaiškinti demografinės raidos, demografinių procesų ir juos sąlygojančių veiksnių teorinius modelius, atpažinti demografines problemas, jų priežastis ir pasekmes.
2. Apibūdinti ir paaiškinti gyventojų (demografinės) politikos koncepcijas, gerąsias praktikas ir taikyti jas siūlant viešosios politikos sprendimus.
3. Pasirinkti patikimus demografinių duomenų šaltinius, objektyviai vertinti galimas duomenų kokybės problemas.
4. Žinoti ir pasirinkti adekvačius demografinių procesų rodiklius, siekant vertinti ir prognozuoti demografinius pokyčius, jų pasekmes.
5. Pasirinkti ir taikyti tinkamus empirinės analizės metodus atliekant demografinių problemų tyrimus.
6. Konsultuoti demografinės (gyventojų) politikos klausimais, gebėti parengti adekvačius mokslo žiniomis grįstus siūlymus regioninių, nacionalinių ir lokalių demografinių problemų sprendimui.
7. Kvalifikuotai bei sistemingai komunikuoti demografinę ar demografinės (gyventojų) politikos mokslinę informaciją mokslinei ir kitai įvairaus lygmens ir kompetencijų auditorijai.
8. Tikslingai ir etiškai bendradarbiauti komandoje, tiriančioje demografinius procesus ir formuojančioje demografinės (gyventojų) politikos sprendimus.
9. Profesionalioje veikloje ir socialinėje erdvėje kūrybiškai taikyti įgytas žinias, ugdyti kritinio mąstymo gebėjimus, puoselėti bendražmogiškąsias ir tarpkultūrines vertybes.
10. Priimti inovatyvius ir kūrybiškus sprendimus įvairialypėse situacijose, gebėti prisitaikyti prie profesionalių ir visuomeninių iššūkių.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS


Baigę Socialinės demografijos magistro studijų programą, absolventai galės dirbti:
1. Analitikais valstybinėse institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, privačiose bendrovėse;
2. Gyventojų (demografinės) politikos specialistais valstybinėse institucijose nacionaliniu ir vietos lygmeniu;
3. Tyrėjais, atliekančiais mokslo tiriamąjį darbą akademinėse institucijose, viešosiose įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose.
4. Absolventai turės galimybę įgytas žinias pritaikyti tarptautinėse organizacijose ir Europos Sąjungos institucijose.
Baigus šią programą galima toliau studijuoti Sociologijos krypties doktorantūroje.

BAIGIAMASIS DARBAS

Magistro baigiamasis darbas