Žemėtvarka

Magistro studijos
Inžinerijos mokslai
Žemėtvarka

Programos pristatymas

Žemėtvarkos studijų programos tikslas – rengti plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos žemėtvarkos specialistus, gebančius tvariai spręsti daugialypes aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos bei žemės naudojimo planavimo ir administravimo teorines ir praktines problemas, tobulėjančius savo profesinėje veikloje, turinčius kritinio, sisteminio ir kūrybinio mąstymo bei tiriamojo (mokslinio) darbo patirties profesionaliam žemės ir kito nekilnojamojo turto administravimo, planavimo ir kt. darbui ar kuriant inovatyvius, moksliškai pagrįstus žemės bei kito nekilnojamojo turto technologinius ir valdymo sprendimus. Žemėtvarka – tai įdomi, kūrybiška ir naujų žinių reikalaujanti sritis, kuri yra ypatingai aktuali gyvenant nuolat besikeičiančiame technologijų pasaulyje.

Raktiniai žodžiai

#žemėtvarka #planavimas #aplinkosinžinerija #kraštotvarka #žemėsnaudojimas #nekilnojamojoturtoadministravimas #kraštovaizdžioplanavimas #inovatyvūssprendimai

main studijos image

Magistro studijose įgytas žinias taikau ne tik savo profesinėje veikloje rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, atliekant kadastrinius matavimus, tačiau ir visuomeninėje veikloje, spręsdama savo kraštui svarbius politinius klausimus.

Toma Karvelytė-Janulionienė, Biržų rajono savivaldybės mero patarėja, viešųjų ryšių, jaunimo politikos įgyvendinimo ir teritorijų planavimo klausimams

main studijos image

Žemėtvarkos veikloms reikia plataus požiūrio, nes žemėtvarkos darbų kryptį ir turinį lemia politinės, socialinės ir ekonominės sąlygos, žemės tvarkymo bei administravimo priemonės, žemės naudojimo formos ir kiti veiksniai. Studijuodami įgysite vertingų žinių, pritaikomų profesinėje veikloje.

Vilma Sudonienė, absolventė, NŽT prie LR Aplinkos ministerijos Žemės tvarkymo ir administravimo departamento Žemėtvarkos planavimo ir dokumentų priežiūros skyriaus vedėja

main studijos image

Baigtos Žemėtvarkos magistro, o po to ir doktorantūros studijos man suteikė puikius pagrindus profesinei veiklai. Jau 18 metų dirbu JAV, teritorijų planavimo srityje. Tai tikrai labai įdomus, kūrybingas ir daug žinių reikalaujantis darbas. Ypatingai gyvenant nuolat besikeičiančiame technologijų pasaulyje.

Dr. Daiva Matonienė, absolventė Teritorijų planavimo specialistė, L.K. McLean Associates matininkė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Inžinerijos studijos vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuojant meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Verslo įmonės įrengia laboratorijas ir sudaro galimybes studijų procese naudoti naujausius inžinerinius sprendimus, siūlo praktinio pritaikomumo mokslinių tiriamųjų darbų temas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kaimo kraštotvarka [ZEM5001] Giedrė Ivavičiūtė 6
Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra [ZEM5002] Vida Malienė 6
Mokslinių tyrimų metodologija [ZEM5003] Egidijus Kasiulis 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Saugomų teritorijų kraštotvarka [ZEM5004] 6
Žemės išteklių informacinės sistemos [ZEM5005] 6
Žemės administravimo analizė [ZEM5006] 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Geografinių duomenų bazės [ZEM5007] Daiva Tiškutė Memgaudienė 6
Kaimo teritorijų plėtra ir žemės konsolidacija [ZEM5008] Giedrius Pašakarnis 6
Urbanistinė žemėtvarka [ZEM5009] Virginija Gurskienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiriamasis darbas-1 [ZEM5010] Jolanta Valčiukienė 6
Erdvinė duomenų analizė [ZEM6002] Donatas Jonikavičius 6
Agroaplinkosauginis vertinimas [ZEM6003] Vilma Kriaučiūnaitė Neklejonovienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiriamasis darbas-2 [ZEM6001] Virginija Gurskienė 6
Pasirenkami dalykai I
Kraštovaizdžio architektūra [ZEM6004] Virginija Gurskienė 6
Kraštovaizdžio ekologija [ZEM6005] Remigijus Žalkauskas 6
Sprendinių poveikio vertinimas [ZEM6006] Egidijus Kasiulis 6
Žemės tvarkymo reglamentavimas [ZEM6007] Daiva Juknelienė 6
Investicinių projektų valdymas [HST5009] Inga Adamonytė 6
Statybos teisinis reguliavimas [HST5004] Vincas Gurskis 6
Geodezinių darbų automatizavimas [ZEM6008] Donatas Rekus 6
Skaitmeninė fotogrametrija [ZEM6009] Rūta Puzienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMZEM01] Virginija Gurskienė 30
Iš viso:
30