Žemės ūkio verslo vadyba

Magistro studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Žemės ūkio verslo vadyba

Programos pristatymas

Žemės ūkio verslo vadybos magistratūros studijų programa orientuota į aukščiausiojo lygio žemės ūkio verslo vadybininkų ir karjeros specialistų, gebančių perimti naujausią verslo pasaulio patirtį, vykdyti taikomuosius tyrimus, analizuoti ir priimti atsakingus sprendimus žemės ūkio ir jo infrastruktūros organizacijų strateginėje vadyboje, rengimą. Studijų programos tikslas – parengti darbo rinkoje konkurencingus žemės ūkio verslo vadybos specialistus, gebančius kurti, diegti ir valdyti inovatyvius procesus žemės ūkio verslo ir su juo susijusiose organizacijose, vystyti verslus didėjančio neapibrėžtumo, globalumo ir klimato kaitos sąlygomis, atlikti verslo subjektų funkcionavimo sąlygų, būdų ir formų, kuriamų struktūrų ir procesų bei taikomų priemonių ekonominį ir vadybinį vertinimą, vykdyti mokslinius tyrimus žemės ūkio verslo srityje. Baigę šią programą absolventai gebės kūrybiškai spręsti problemas dinamiškoje žemės ūkio verslo aplinkoje, integruojant naujausias skirtingų funkcinių verslo sričių žinias, vertinti ir prognozuoti žemės ūkio verslo tendencijas, kurti ir įgyvendinti žemės ūkio verslo organizacijų strategijas. Absolventams atsiveria plačios profesinės galimybės – dirbti įvairių vadybos sričių specialistais ir vadovais žemės ūkio verslo ir jo infrastruktūros įmonėse, vidiniais ir išoriniais žemės ūkio verslo kūrimo ir vystymo konsultantais konsultavimo įmonėse, ekspertais žemės ūkio verslo organizacijas vienijančiose nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose, dirbti mokslinį – tiriamąjį ir pedagoginį darbą, kurti ir vystyti privatų verslą žemės ūkio ir/ar jo infrastruktūros srityje, tęsti studijas doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#verslovadyba #agroinovacijos #tvarusverslas #verslorizika #maistotiekimograndinė #žaliasiskursas #verslokonsultavimas #verslovystymas #projektųvaldymas #lyderystė

main studijos image

Džiaugiuosi spontaniškai priimtu sprendimu studijuoti šioje studijų programoje, nes čia įgijau naujų žinių ir pasitikėjimo, patobulinau turimas kompetencijas, pažinau puikius dėstytojus ir kolegas. Nebijokite iššūkių ir spontaniškų sprendimų! Tai yra tobulėjimo ir judėjimo pirmyn varomoji jėga!

Ingrida Babenskienė, absolventė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Mokymo paslaugų skyriaus vadovė

main studijos image

Studijos man davė žinias, pasitikėjimą savimi, praplėstą akiratį, patinkantį darbą pagal studijuojamą specialybę. Mokausi iš patyrusių, šiuolaikiškų savo srities specialistų. Tiek bakalauro, tiek magistrantūros studijų metu įgytas žinias pritaikau profesiniame ir asmeniniame gyvenime.

Renatas Puška, studentas, UAB „Bioversija“ regiono atstovas

main studijos image

Studijos padėjo man geriau suprasti agroverslo veiklos principus, kūrimą, veiklos plėtrą ir pertvarkymą, žemės ūkyje ir jo infrastruktūroje vykstančių gamybos, paslaugų teikimo ir prekybos ir rinkodaros procesų valdymą bei daugybę kitų įgūdžių ir gebėjimų, kuriuos pritaikau savo kasdieniame darbe.

Beata Skinulytė, absolventė, FMC Agricultural Solutions marketingo komunikacijos vadovė Baltijos šalims

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės ūkio verslo aplinka ir jos vertinimas [EVVKM047] Rolandas Rakštys 6
Žemės ūkio ekonomika ir darnus vystymasis [EVEAM037] Vladzė Vitunskienė 6
Mokslinių tyrimų metodologija [EVEAM013] Vladzė Vitunskienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės ūkio verslo strateginė vadyba [EVVKM049] Rimantas Dapkus 6
Žemės ūkio ir maisto produktų rinkodaros strategijos [EVVKM085] Vilma Tamulienė 6
Valdymo sprendimų modeliavimas [EVVKM001] Asta Raupelienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žmogiškųjų išteklių vadyba [EVVKM005] Asta Raupelienė 6
Tvaraus verslo ir socialinės inovacijos [EVVKM094] Jolita Greblikaitė 6
Pasirenkami dalykai I
Verslo konsultavimas [EVVKM090] Lina Marcinkevičiūtė 6
Taikomoji ekonometrija [EVEAM006] Daiva Rimkuvienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Finansų ir investicijų valdymas [EVEAM024] Vilija Aleknevičienė 6
Žemės ūkio gamybos procesų valdymas [EVVKM091] Jurgita Zaleckienė 6
Žemės ūkio verslo strateginės vadybos kursinis darbas [EVVKM092] Jurgita Zaleckienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Taikomieji tyrimai [EVTTM003] Jurgita Zaleckienė 6
Žemės ūkio verslo tiekimo grandinės valdymas [EVVKM093] Vilma Tamulienė 6
Pasirenkami dalykai I
Verslo projektų valdymas [EVVKM021] Rimantas Dapkus 6
Aplinkosaugos vadyba [EVVKM054] Rasa Pakeltienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMZVV01] Jurgita Zaleckienė 30
Iš viso:
30