Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

Magistro studijos
Inžinerijos mokslai
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

Programos pristatymas

Tarpdisciplininė, inžinerijos ir vadybos žinias jungianti studijų programa Žemės ūkio inžinerija ir vadyba skirta rengti aukštos kvalifikacijos bendrosios inžinerijos studijų krypties magistrus, moksliniu, metodologiniu ir praktiniu požiūriais pasirengusį savarankiškai ir kūrybiškai dirbti praktinėje srityje, taip pat atlikti taikomojo pobūdžio tyrimus, skirtus inžinerinio ir vadybinio pobūdžio problemoms spręsti kintančioje žemės ūkio bei kitų ūkio sričių įmonių veikloje, apjungiant aplinkosaugos inžinerijos ir vadybos, ergonominius, saugos inžinerijos ir profesinės rizikos valdymo, visuotinės kokybės vadybos ir verslo valdymo aspektus. Įgyjama organizacinių, veiklos analizės ir jos rezultatų pristatymo gebėjimų, suteikiančių magistrams lanksčias galimybes integruotis į rinką arba tęsti studijas doktorantūroje. Tai programa siekiantiems kompleksinių žinių, atveriančių plačias profesines galimybes.

Raktiniai žodžiai

#inžinerija #vadyba #tarpdiscilpiniškumas #ergonomija #saugosinžinerija #rizikosvaldymas #kokybėsvadyba #verslovaldymas #veiklosanalizė #kompleksinėsžinios

main studijos image

Nuostabiausias įgūdis, kurį įgijau studijų metu – inžinerinis mąstymas. Visos techninės ir teorinės žinios yra svarbios, tačiau visų svarbiausia – išmokti šias žinias susieti į vientisą algoritmą. Tai padėjo pamatus mano karjeros raidai, kuriant verslą ir vadovaujant įmonei.

Gediminas Kvietkauskas, absolventas, socialinis partneris, AB „East West Agro“ generalinis direktorius

main studijos image

Magistrantūros studijos išplėtė akiratį apie agrosektoriaus pažangą, saugą, inovacijas ir tvarumo svarbą šioje srityje. Studijos taip pat atkreipė dėmesį į maisto žaliavų gamybos technologijų, aplinkosaugos ir susijusias problemas bei tapo pradžia mokslinei veiklai trečiosios pakopos studijose.

Lina Saldukaitė, absolventė, doktorantė, UAB „Liūtukas ir Ko“ gamybos vadovė

main studijos image

Skaitmenizavimas, naujų technologijų diegimas ir nuolatinė konkurencija reikalauja platesnio požiūrio. VDU ŽŪA studijose įgytos žinios padeda man kurti ir valdyti modernų, našesnį ir tvaresnį agroverslą, geriau tenkinantį vartotojų poreikius ir tapti ateities žemės ūkio ir maisto produktų kūrėju.

Ignas Koženiauskas, absolventas, „YouTube“ tinklaraštininkas, ūkininkas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Inžinerijos studijos vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuojant meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Universiteto mecenatai atnaujina laboratorijas ir sudaro galimybes studijų procese naudoti naujausius inžinerinius sprendimus, siūlo praktinio pritaikomumo mokslinių tiriamųjų darbų temas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Matavimai biosistemų inžinerijoje [ZUV5001] Gediminas Vasiliauskas 6
Matematinė statistika ir modeliavimas [ZUI5002] Eglė Jotautienė 6
Tiriamasis darbas 1 [ZUV5003] Gediminas Vasiliauskas 6
Mokslinio tyrimo metodologija [ZUI5001] Dainius Steponavičius 6
Žemės ūkio gamybos technologijos ir jų vertinimas [ZUV5002] Rolandas Domeika 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkosaugos inžinerija ir vadyba [ZUV5004] Rasa Čingienė 6
Verslo projektų valdymas [ZUV5005] Rimantas Dapkus 6
Visuotinės kokybės vadyba [ZUV5006] Gediminas Vasiliauskas 6
Žemės ūkio gamybos valdymas [ZUV5007] Rasa Čingienė 6
Tiriamasis darbas 2 [ZUV5008] Gediminas Vasiliauskas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ergonomika [ZUV6009] Ramūnas Mieldažys 6
Tiriamasis darbas 3 [ZUV6010] Gediminas Vasiliauskas 6
Pasirenkami dalykai I
Saugos inžinerija [ZUV6013] Ramūnas Mieldažys 6
Inžinerinio konsultavimo vadyba [ZUV6014] Rasa Čingienė 6
Aplinkos vibroakustiniai procesai ir jų valdymas [ZUV6015] Gediminas Vasiliauskas 6
Sandėliavimo technologijų inžinerija [ZUV6016] Egidijus Zvicevičius 6
Gyvulininkystės technologinių procesų teorija [ZUV6012] Rolandas Bleizgys 6
Biomasės gamybos inžinerija [ZUV6011] Algirdas Jasinskas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMZUV01] Gediminas Vasiliauskas 30
Iš viso:
30