Verslo logistika

Magistro studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Verslo logistika

Programos pristatymas

Intensyviai plėtojant tarptautinius santykius ir sparčiai keičiantis inovacijomis, prekių ir paslaugų mainuose ypač svarbūs tampa logistiniai sprendimai bei logistinių įmonių plėtra. Lietuvoje logistikos sritis užima gan didelę ūkio dalį. Lietuvos vežėjai ir ekspeditoriai yra žinomi ir vertinami toli už Lietuvos ribų. Lietuvoje vykdomi dideli projektai, stiprinantys Lietuvos logistikos potencialą ir galimybes. Bioekonomikos sektoriaus verslo įmonėms, jų vykdomiems projektams koordinuoti reikalingi kompetentingi logistikos vadovai. Studijų programos tikslas – parengti verslo logistikos specialistus, gebančius kūrybiškai taikyti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus, priimant ir įgyvendinant inovatyvius bioekonomikos sektoriaus ir verslo logistikos tobulinimo ir plėtojimo sprendimus, intensyviai kintančios verslo aplinkos sąlygomis. Baigę šią programą absolventai gebės kurti savo verslą bei dirbti logistikos padalinių vadovais, kuriems keliamas reikalavimas valdyti verslo įmonių logistinius procesus, apimančius tiek materialinių vertybių judėjimą, tiek ir su juo susijusius informacinius srautus.

Raktiniai žodžiai

#logistika #verslologistika #žaliasiskursas #tiekimograndinė #žaliojilogistika #logistikosinovacijos #informacinėstechnologijos #logistikossistemųmodeliavimas #verslovystymas #valdymosprendimai

main studijos image

Universitete įgyti logistikos valdymo, prekybos, marketingo, finansų valdymo ir vadovavimo įgūdžiai suteikia galimybę valdyti sudėtingiausias tiekimo grandines ir tai daryti efektyviai, kuriant didžiausią pridėtinę vertę bei įgyjant konkurencinį pranašumą.

Algirdas Grybauskas, absolventas, socialinis partneris, UAB „Kesko Senukai Lithuania“ infrastruktūros direktorius

main studijos image

Universiteto bendruomenė ir profesionalūs dėstytojai padėjo man sukaupti didelį ir vertingą ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių bagažą, užaugino mane kaip savo srities profesionalę ir tvirtą, savimi pasitikinčią asmenybę. Didžiuojuosi galėdama VDU ŽŪA vadinti savo alma mater!

Silvija Šėgždaitė, studentė

main studijos image

Į šią studijų programą įstojau gilinti logistikos žinių. Sprendimas atsipirko su kaupu, studijų kokybė atitiko keltus lūkesčius, dėstytojai profesionalūs, pasiruošę padėti ir mokyti, medžiaga nauja ir naudinga. Labai rekomenduoju šią studijų programą, jei ketini savo ateitį sieti su verslu, ypač logistika.

Andrej Valaj, absolventas, UAB „Girteka“ projektų valdymo vadovas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant meistriškumo pamokas, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, pažangiems studentams skiria motyvacines stipendijas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Žemės ūkio ir maisto produktų logistikos technologijų valdymas [IFEBM034] Egidijus Zvicevičius 6
Tarptautinė logistika [EVVKM039] Milita Vienažindienė 6
Prekybos logistika [EVVKM034] Vilma Tamulienė 5
Tarptautinė verslo teisė [EVVKM037] Dalia Perkumienė 4
Informacinės technologijos logistikoje [EVVKM079] Asta Raupelienė 6
Iš viso:
27
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Logistikos inovacijų ir investicijų vadyba [EVVKM081] Rolandas Drejeris 6
Taikomieji logistikos tyrimai [EVTTM005] Gintarė Vaznonienė 4
Mokslinis tiriamasis darbas [EVMTM001] Milita Vienažindienė 5
Logistikos inovacijų praktika [EVIPM006] Milita Vienažindienė 6
Verslo strateginis vystymas [EVVKM035] Rimantas Dapkus 6
Iš viso:
27
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Logistikos sistemų projektavimas ir modeliavimas [EVVKM082] Milita Vienažindienė 6
Magistro baigiamasis darbas [BENMVLO01] Milita Vienažindienė 30
Iš viso:
36