Verslas ir entreprenerystė

Magistro studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Verslas ir entreprenerystė

Programos pristatymas

Šioje 1,5 m. trukmės magistro studijų programoje gilinsies tiek į modernaus verslo valdymą, tiek į asmeninio verslumo įgalinimą. Čia susipažinsi su „dizaino mąstysenos“ metodika, antrepreneryste ir inovacijomis, kūrybiško ir mažo biudžeto marketingo metodais, taip pat klasikiniais verslo valdymo dalykais kaip apskaita, žmogiškųjų išteklių valdymu, derybomis ir komunikacija, lyderyste versle. Šios žinios tau leis užimti vadovaujančias pozicijas ar būti intrapreneriu įvairių sričių ir dydžio įmonėse, konsultuoti verslo ir vadybos klausimais ar įgyvendinti savo individualią antreprenerišką idėją. Taip pat turėsi galimybę tęsti studijas toliau vadybos ir administravimo bei ekonomikos krypčių doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Verslumas #Verslininkas #Vadovas #Kūrybiškumas #Strategija

Studijų programos žmonės

main studijos image

Versle svarbiau yra apgalvotai veikti, negu protingai postringauti, gulint ant sofos. Niekas žmogaus labiau neapriboja, nei jis pats save. Vienam reikia praplėsti „ariamą lauką“ perkeliant riboženklius į „žydruosius vandenis“, kitiems padeda rasti bendraminčių ir pagalbos, tretiems – tiesiog reikia postūmio... Ši studijų programa gali Jus įgalinti apgalvotai veikti.

doc. dr. Sonata Staniulienė, studijų programos vadovė

main studijos image

Ši studijų programa man suteikė platų supratimą apie verslo pasaulį, bei buvo naudinga dėl įvairių praktinių įgūdžių, kuriuos įgijau. Studijų metu įgytas žinias pritaikiau vadovaujančioje pozicijoje, priimant reikalingus valdymo sprendimus. Puikiai vertinu įvairiapusišką programos turinį, į praktinę veiklą orientuotus mokymo metodus ir lektorių profesionalumą.

Neringa Čėsnaitė, verslo asistavimo ir žmogiškųjų išteklių administravimo paslaugų padalinio vadovė, UAB „Festo“

main studijos image

Šios studijos suteikė daugiau, nei tikėjausi. Nustebino visapusiškai vertingas turinys, pritaikytas verslo žmonėms. Tikslingi studijų dalykai, nukreipti į konkrečias verslo vadybos dedamąsias ir praturtinti realiais pavyzdžiais bei praktikomis, padėjo ne tik suprasti kaip savo darbe pagerinti procesus, tačiau ir suteikė puikių įžvalgų apie šiandienines rinkos tendencijas bei gerąsias praktikas.

Neringa Žibaitė, UAB Educatus, l.e.p. direktorė.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Entreprenerystė ir inovacijos [VEP5002] Giedrius Jucevičius 6
Entreprenerystės projektas [VEP5013] Osvaldas Stripeikis 6
Verslo strategijos [VEP5001] Rita Bendaravičienė 6
Žmonių išteklių valdymas versle [VEP5004] Irena Bakanauskienė 6
Verslo finansų sprendimai [VEP5017] Asta Kamandulienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Entrepreneriškas marketingas [VAM5023] Miglė Šontaitė-Petkevičienė 6
Organizacinis projektavimas [VAV6011] Sonata Staniulienė 6
Komunikacija ir derybos [VEP6002] Nijolė Petkevičiūtė 6
Lyderystė versle [VEP5016] Gintautas Cibulskas 6
Tiriamasis darbas [VEP5015] Sonata Staniulienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMVEP01] Sonata Staniulienė 30
Iš viso:
30