Užsienio kalbos ir kultūros: vokiečių kalba ir komunikacija

Bakalauro ir vientisosios studijos
Humanitariniai mokslai
Užsienio kalbos ir kultūros: vokiečių kalba ir komunikacija

Programos pristatymas

Vokiečių kalba - tai kultūros, prekybos ir mokslo kalba. Ji skamba kūrybiškajame Berlyne, pasaulinio dydžio įmonėse, gaminančiose kone viską - nuo traukinių lokomotyvų iki pieštukų, Makso Planko mokslinių institutų laboratorijose. Jei nori ne tik gerai išmokti Gėtės ir didžiausios Europos ekonomikos kalbą, bet ir pažinti vokiškai kalbančių šalių, tokių kaip Austrija ir Šveicarija, kultūrinius, politinius ir socialinius ypatumus, gerinti komunikacinius įgūdžius ir pasirengti profesinei karjerai - rinkis Vokiečių kalbos ir komunikacijos studijų programą. Geriausia, kad tau visai nebūtina mokėti nors kiek vokiškai – į studijų programą priimami ir mokantys vokiečių kalbą ir norintys jos mokytis nuo pradžių, nes atsižvelgiant į turimas žinias kiekvienam sudaroma individuali kalbos mokymosi programa!

Studijų metu analizuosi įvairaus žanro ir laikotarpio literatūros tekstus vokiečių kalba, susipažinsi su Vokietijos istorija, ekonomine sistema, žiniasklaida, mokysies dalykinės verslo kalbos. Taip pat galėsi pasirinkti, kurioje papildomoje srityje norėtum ištobulinti savo dalykinę kalbą ir komunikaciją: teisėje, medijose, reklamoje  ar turizme. Čia turėsi galimybių keliauti, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, atlikti praktiką Vokietijoje ar kitose vokiečiakalbėse šalyse. Be to, galėsi išmokti dar vieną Europos Sąjungos kalbą: prancūzų, italų ar ispanų. Su tokiu žinių bagažu tau bus lengva ne tik keliauti, bet ir rasti savo svajonių darbą.

Baigus studijas galėsi dirbti vokiečių kalbos specialistu, vertėju, kalbos mokytoju, vokiečių kultūros ekspertu, gidu, dirbti įvairiose institucijose, verslo sektoriuje, organizuoti ar dalyvauti tarptautiniuose kultūros projektuose prisidedant prie glaudesnių Vokietijos ir Lietuvos ryšių.

Raktiniai žodžiai

#vokiečiųkalba #Vokietija #kultūra #verslas #turizmas #kelionės #tarpininkavimas #tarpkultūriškumas #daugiakalbystė #komunikacija

main studijos image

Stengiuosi atverti savo studentams prieigą ne tik prie turtingo vokiečių kultūros lobyno, bet ir prie didžiausių šių dienų vertybių – profesinių tinklų ir gausių vokiečiakalbių informacijos šaltinių, suteikti jiems kuo daugiau praktinės patirties, kad taptų kompetentingais Vokietijos žinovais ir mūsų šalių tarpininkais.

Doc. dr. Rūta Eidukevičienė, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė, programos dėstytoja

main studijos image

Studentai ne tik įgyja puikų vokiečių kalbos ir komunikacijos kompetencijų, bet ir susidaro įvairiapusį Vokietijos vaizdą. Jie studijuoja Vokietijos istorijos, ekonomikos, politikos, kultūros dalykus, taigi, jų karjeros galimybės verslo, turizmo ar vertimo sektoriuje tokios pat įvairios kaip ir studijų programa.

Benjamin Hausner, DAAD lektorius

main studijos image

Vokietijos, kaip prioritetinės Lietuvos užsienio prekybos ir investicijų partnerės, reikšmė nuolat auga, ypač po Brexit‘o. Mokantiems vokiečių kalbą atsiveria daugybė durų: ne tik vokiškos kompanijos, bet ir Lietuvos eksportuojančios įmonės siūlo puikias darbo sąlygas tiems, kurių užsienio kalbų krepšelyje yra daugiau nei viena kalba.

Audronė Gurinskienė, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) Lietuvos biuro vadovė, programos socialinė partnerė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Programa turi daug patikimų partnerių, tokių kaip Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe‘s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), tarptautinės vokiško kapitalo įmonės FESTO, Hegelmann Transporte ir kt., su kuriais bendradarbiaujame organizuojant studentų karjeros dienas, praktinius mokymus, akademinius ir kultūros renginius.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vokiečių kalbos fonetika [VKD1002] Jūratė Andriuškevičienė 3
Užsienio filologijos specialybės karjeros planavimo praktika [IRK1007] 3
Vokiečių kalbos gramatika I [VKD1007] Jurgita Lukienė 6
Šiuolaikinė vokiečių kalba I [VKD1001] Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 6
A grupės dalykai 12
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Šiuolaikinė vokiečių kalba II [VKD1005] Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 6
Vokiečių kalbos gramatika II [VKD1008] Jurgita Lukienė 6
A grupės dalykai 18
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Lingvistikos pagrindai [IRK2009] Joris Kazlauskas 3
Šiuolaikinė vokiečių kalba III [VKD2001] Benjamin Maximilian Hausner 6
Vokiečių kalbos teksto gramatika [VKD2003] 3
Vokietijos istorija [VKD2004] Benjamin Maximilian Hausner 3
A grupės dalykai 14
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vertimo teorijų pagrindai ir raida [IRK2008] Aurelija Leonavičienė 5
Literatūros studijų įvadas [PRC2014] Rūta Eidukevičienė 4
Šiuolaikinė vokiečių kalba IV [VKD2002] Benjamin Maximilian Hausner 6
Vokietijos ekonominė sistema [VKD2005] Benjamin Maximilian Hausner 3
A grupės dalykai 12
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kalbos kultūra ir redagavimo pagrindai [IRK2004] Erika Rimkutė 5
Šiuolaikinė vokiečių kalba V [VKD3001] Jurgita Lukienė 6
Akademinis rašymas vokiečių kalba [AGK3021] Benjamin Maximilian Hausner 4
Vokiečiakalbių šalių literatūra Europos kontekste [VKD3003] Rūta Eidukevičienė 4
Pasirenkami dalykai I
Ispanų kalba ir kultūra (1) [IRK3002] Maria Jose De Urraza 6
Prancūzų kalba ir kultūra (1) [PRC1001] Inga Litvinavičienė 6
Italų kalba ir kultūra (1) [IRK1001] Moreno Bonda 6
Šiuolaikinė anglų kalba (1) [AKL1006] Kristina Aurylaitė 6
Pasirenkami dalykai II
Dalykinė teisės kalba ir komunikacija [VKD3014] Rūta Eidukevičienė 5
Medijų kalba ir komunikacija [VKD3015] Benjamin Maximilian Hausner 5
Reklamos kalba ir komunikacija [VKD3016] 5
Technikos kalba ir komunikacija [VKD3017] 5
Turizmo dalykinė kalba ir komunikacija [VKD3018] Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 5
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kursinis darbas [PRC3012] 3
Vokiečių verslo kalba [VKD3011] Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 4
Vokiečių kalbos leksikologija [VKD4005] Jurgita Lukienė 4
Dalykinių tekstų vertimas I [VKD4001] Jūratė Žukauskaitė 5
Tarpkultūrinė komunikacija [VKD3019] Rūta Eidukevičienė 4
Pasirenkami dalykai I
Prancūzų kalba ir kultūra (2) [PRC1002] Inga Litvinavičienė 6
Italų kalba ir kultūra (2) [IRK1003] Moreno Bonda 6
Šiuolaikinė anglų kalba (2) [AKL1007] Kristina Aurylaitė 6
Ispanų kalba ir kultūra (2) [IRK3005] Maria Jose De Urraza 6
Pasirenkami dalykai II
Dalykinė teisės kalba ir komunikacija [VKD3014] Rūta Eidukevičienė 5
Medijų kalba ir komunikacija [VKD3015] Benjamin Maximilian Hausner 5
Reklamos kalba ir komunikacija [VKD3016] 5
Technikos kalba ir komunikacija [VKD3017] 5
Turizmo dalykinė kalba ir komunikacija [VKD3018] Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 5
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Užsienio kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos kvalifikacinė praktika [VKD4010] 12
Dalykinių tekstų vertimas II [VKD4007] Jūratė Žukauskaitė 5
Kontrastinė teksto lingvistika ir pragmatika [VKD3002] 4
Vokietijos politika ES kontekste [VKD4011] Mindaugas Norkevičius 3
Pasirenkami dalykai I
Ispanų kalba ir kultūra (3) [IRK4001] Maria Jose De Urraza 6
Prancūzų kalba ir kultūra (3) [PRC2001] Inga Litvinavičienė 6
Italų kalba ir kultūra (3) [IRK2001] Stefano Maria Lanza 6
Anglų kalbos morfologija ir sintaksė [AKL2010] Donata Berūkštienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBVKD01] 15
Šiuolaikinis socialinis ir kultūrinis gyvenimas Vokietijoje [VKD4002] Benjamin Maximilian Hausner 4
Naujausia vokiečių literatūra ir literatūros sklaida Vokietijoje [VKD4012] Rūta Eidukevičienė 5
Pasirenkami dalykai I
Ispanų kalba ir kultūra (4) [IRK4013] Maria Jose De Urraza 6
Prancūzų kalba ir kultūra (4) [PRC2002] Inga Litvinavičienė 6
Italų kalba ir kultūra (4) [IRK2003] Stefano Maria Lanza 6
Akademinė anglų kalba C1/C2 [ANK0507-9] 6
Verslo anglų kalba C1/C2 [ANK0507-16] 6
Iš viso:
30