Tvarioji inžinerija

Bakalauro ir vientisosios studijos
Inžinerijos mokslai
Tvarioji inžinerija

Programos pristatymas

Jei tau patinka strateginiai žaidimai, tau ne tas pats, kokioje aplinkoje gyvensime šiandien ir rytoj – tavo galvai tiks Tvarioji inžinerija. Programa suteikia galimybes įgyti darbo rinkai itin reikalingas kompetencijas – gebėjimą biologinėse sistemose (gyvoje gamtoje) diegti skaitmenines inžinerines inovacijas bei efektyviai įdarbinti robotus – kai darbą dirba robotas ir belieka tik jį stebėti. Programoje inžinerija sujungiama su informatika ir išugdomi gebėjimai inžinerinėmis priemonėmis bei skaitmeninių technologijų metodais projektuoti gamybos technologijas, komunikuoti su robotais, dronais, naudoti sumaniąsias inžinerines sistemas bei dirbtinio intelekto taikomąsias programas modernizuojant gamybą, kuriant tvarius agroektoriaus gamybos ir organinių atliekų tvarkymo įrankius, sprendžiant resursų taupymo, poveikio klimato kaitai mažinimo problemas.

Raktiniai žodžiai

#tvarumas #sumaniojiinžinerija #robotai #dronai #dirbtinisintelektas #daiktųinternetas #duomenųmokslas #skaitmenizacija #precizinisžemėsūkis #žiedinėekonomika

main studijos image

Tai labai perspektyvi specialybė, ruošianti ateities specialistus, kuriems reikės „rasti kalbą“ jau ir su robotais. Darbo rinkai labai reikalingi sumaniųjų technologijų išsilavinę specialistai, galintys kurti vertę įmonei.

Albinas Šulinskas, programos partneris, švedų įmonės UAB „DeLaval“ generalinis direktorius

main studijos image

Agrosektorius išgyvena revoliuciją: integruoti sprendimai pasitelkiant didelius kiekius duomenų, jų analizė ir taikymas tvaresniam ir našesniam darbui – mūsų dabartis ir vienintelė ateitis. Tiksliosios žemdirbystės specialisto darbas – tai galimybė pokytį kurti kartu su pažangiausiomis šalies įmonėmis.

Diana Tatarūnaitė-Zubenienė, UAB „DOJUS agro“ direktorė

main studijos image

Agroinžinerijos specialistų, gebančių su mažiau gauti daugiau, labai trūksta modernėjančiame agrosektoriuje. Įgytos žinios ir suformuoti gebėjimai priimti išmanius tvariosios inžinerijos sprendimus bei juos pritaikyti gamyboje leidžia mažinti nuolat brangstančius gamybos išteklius, gauti didesnį pelną ir tuo pačiu tausoti aplinką.

Marius Kazlauskas, UAB „Precision farming“ (Agricon) konsultantas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Studijos vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (daugiau kaip 40 įmonių). Studentai turi galimybę lankytis verslo įmonėse, susipažinti su studijuojama sritimi ne tik studijų, mokslo, bet ir verslo aplinkoje, realiai pamatyti studijų praktinį pritaikomumą ir karjeros perspektyvas. Universiteto mecenatai įrengia laboratorijas ir sudaro galimybes studijų procese naudoti naujausius inžinerinius sprendimus, verslo įmonės skiria stipendijas studentams.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Chemija [MEAEB112] Violeta Makarevičienė 4
Matematika 1 [MAT1021] Sigita Urbonienė 6
Fizika - 1 [MFITB073] Valdas Girdauskas 4
Inžinerinė grafika [ZUM1002] Tatjana Sankauskienė 3
Įvadas į specialybę [TVI1001] 3
A grupės dalykai 10
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Teorinė mechanika [ZUM1004] Kristina Lekavičienė 4
Bendroji biologija [BIO1008] Algimantas Paulauskas 4
Matematika 2 [MAT1022] Sigita Urbonienė 6
Programavimo technologijos [INF1018] 5
A grupės dalykai 10
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Termodinamika [TVI2003] 5
Elektrotechnika ir elektronika [TVI2004] 4
Agronomija [TVI2005] 4
Statistikos pagrindai [MAT1025] Janina Kaminskienė 3
Takių kūnų mechanika [ZUM3014] Albinas Andriušis 4
Mašinų elementai [TVI2002] 4
A grupės dalykai 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Jėgos ir transporto mašinos [TVI2008] 6
Tvarioji biosistemų inžinerija-1[TVI2007] 6
Kompiuterizuotas projektavimas [TVI2009] 5
Automatinis valdymas [TVI2006] 4
A grupės dalykai 10
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aplinkos inžinerija [TVI3012] 4
Tvarioji biosistemų inžinerija-2 [TVI3011] 6
Gyvūnų mokslas [TVI3014] 4
Mechatroninės sistemos [TVI3010] 4
Specialybės kalba [TVI3013] 3
Dirbtinis intelektas ir mašininio mokymo taikymas [INF2040] 5
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Sandėliavimo inžinerija [TVI3017] 4
Inžinerinių sistemų patikimumas [TVI3018] 4
Robotika, robotai ir orlaiviai žemės ūkyje [TVI3019] 8
Verslo planavimas ir vertinimas [TVI3020] 4
Tvarioji gyvulininkystė [TVI3015] 6
Žmogaus sauga [TVI3016] 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bioatliekų utilizavimo inžinerija [TVI4021] Rolandas Bleizgys 6
Kokybės valdymas [TVI4031] 4
Žiedinė ekonomika [TVI4032] 4
Duomenų mokslas [TVI4030] 4
Pasirenkami dalykai I
Išmaniųjų gyvulininkystės statinių projektavimas [TVI4024] 6
Zoosistemų būvio ciklo vertinimas [TVI4025] 6
Pasirenkami dalykai II
Nuotolinis mašinų darbo procesų monitoringas [TVI4022] 6
Inžinerinių sistemų tvarumo vertinimas [TVI4023] 6
Pasirenkami dalykai III
Bioproduktų gamybos technologijos [TVI4026] 6
Bioatliekų energetika [TVI4027] 6
Pasirenkami dalykai IV
Inžinerinių sistemų servisas [TVI4028] 6
Žalioji triboinžinerija [TVI4029] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Profesinės veiklos praktika [TVI4033] 15
Baigiamasis darbas [BENBTVI01] 15
Iš viso:
30