Tvarioji energetika

Magistro studijos
Inžinerijos mokslai
Tvarioji energetika

Programos pristatymas

Energetika šiuolaikiniame pasaulyje tapo labai svarbia technologijų ir verslo sritimi. Mums reikalingi nauji ir tvarūs energijos ištekliai, efektyvios jų įsisavinimo ir naudojimo technologijos. Tvariosios energetikos studijų programoje suteikiamos žinios padės plėtoti atsinaujinančios energijos gamybą ir naudojimą, energetinių išteklių paiešką ir taupymą.  Studijų programos tikslas – parengti naujos kartos specialistus, gebančius kurti ir projektuoti išmanias energetines sistemas, procesus ir įrenginius, diegti atsinaujinančios energijos išteklus, analizuoti energetinių sistemų aplinkos taršą ir jos mažinimo galimybes. Energetikos sektorius yra labai dinamiška ir inovacijoms imli veiklos sritis. Įmonėms reikalingi motyvuoti specialistai, gebantys kurti ir diegti naujausias tvarios energetikos technologijas. Tvarioji energetika – tai studijos norintiems prisidėti prie tvarių pokyčių energetikos srityje.

Raktiniai žodžiai

#energetika #atsinaujinantysištekliai #saulėsenergetika #vėjoenergetika #hidroenergetika #biomasėsenergetika #vandenilioenergetika #energijostaupymas #energetinėssistemos

main studijos image

Energetikos sektorius yra labai dinamiška ir inovacijoms imli veiklos sritis. Įmonėms reikalingi motyvuoti specialistai, gebantys kurti ir diegti naujausias tvarios energetikos technologijas.

Ralfas Lukoševičius, UAB ADDECO komercijos direktorius

main studijos image

Energetikos studijos suteikė galimybę tobulėti, specializuotis itin perspektyvioje atsinaujinančiosios energetikos srityje ir parengė pamatus karjeros galimybėms. Žinias, tyrimo ir projektavimo metodus, įgytus studijų metu, naudoju iki šiol.

Augustinas Pėtelis, absolventas, UAB Ignitis projektų inžinierius

main studijos image

Studijos praplėtė mano supratimą apie atsinaujinančiosios energetikos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje. Supratau, kad mano pasirinkimas buvo teisingas, o pasirinkta sritis įdomi ir reikšminga. Studijuodamas turėjau galimybes dalyvauti įdomiuose moksliniuose tyrimuose, eksperimentuoti laboratorijose.

Aldas Trijonis, studentas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Inžinerijos studijos vykdomos glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais organizuojant meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Verslo įmonės atnaujina laboratorijas ir sudaro galimybes studijų procese naudoti naujausius inžinerinius sprendimus, siūlo praktinio pritaikomumo mokslinių tiriamųjų darbų temas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Matavimai biosistemų inžinerijoje [ZUV5001] Gediminas Vasiliauskas 6
Matematinė statistika ir modeliavimas [ZUI5002] Eglė Jotautienė 6
Mokslinio tyrimo metodologija [ZUI5001] Dainius Steponavičius 6
Atsinaujinantys energijos šaltiniai [TVE5001] Antanas Kavolynas 6
Tiriamasis darbas 1 [TVE5002] Kęstutis Navickas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Energijos kaupimas ir išmanieji tinklai [TVE5003] Kęstutis Venslauskas 6
Atsinaujinančios energijos integravimas į energetines sistemas [TVE5004] Kęstutis Navickas 6
Atsinaujinančios energijos tvarumas [TVE5005] Kęstutis Venslauskas 6
Mechaninių ir energetinių sistemų patikimumas [TVE5006] Juozas Padgurskas 6
Tiriamasis darbas 2 [TVE5007] Kęstutis Navickas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Termotechnologiniai procesai energetikoje [TVE6008] Aušra Čiplienė 6
Tiriamasis darbas 3 [TVE6009] Kęstutis Navickas 6
Pasirenkami dalykai I
Šilumos transformavimo sistemos [TVE6010] Egidijus Zvicevičius 6
Šilumos ir masės mainai [TVE6011] Aušra Čiplienė 6
Gamybinių pastatų termoinžinerija [TVE6012] Egidijus Zvicevičius 6
Hidroenergetika [TVE6013] Petras Punys 6
Vėjo energetika [TVE6014] Antanas Kavolynas 6
Vandenilio energetika [TVE6015] Liudas Pranevičius 6
Biomasės gamybos inžinerija [TVE6016] Algirdas Jasinskas 6
Biodegalų ir bioalyvų inžinerija [TVE6017] Stasys Slavinskas 6
Kietojo biokuro ir biodujų inžinerija [TVE6018] Kęstutis Navickas 6
Tvariosios energijos ekonomika ir politika [TVE6019] Saulė Milčiuvienė 6
Aplinkos taršos valdymas [TVE6020] Arvydas Kanapickas 6
Poveikio aplinkai vertinimo metodai [TVE6021] Audrius Dėdelė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMTVE01] 30
Iš viso:
30