Tarptautinė ekonomika

Magistro studijos
Socialiniai mokslai
Tarptautinė ekonomika

Programos pristatymas

Studijų programa skirta siekiantiems tapti kompetentingais ekonomikos specialistais, kurie žinodami ir kritiškai vertindami tarptautinės ekonomikos teorijas ir mokslinius požiūrius, gebės atlikti mokslinius ir taikomuosius mikro ir makroekonomikos lygmenų tyrimus tarptautiniame ir globaliame kontekste, turės būtinų tarptautinės ekonomikos politikos vertinimo ir formavimo įgūdžių, gebės atlikti moksliškai pagrįstą ekonominę analizę, taikydami tinkamus ekonometrinius modelius organizacijų bei šalių ekonomikos strategijoms tarptautiniame ir globaliame kontekste numatyti ir įgyvendinti, be to, gebės veiksmingai komunikuoti su mokslininkais, politikais ir praktikais vykdydami tarptautinę veiklą, turės eksperimentinės ekonomikos žinių ir įgūdžių.

  • Studijų programoje užtikrinamas rinkos poreikius atitinkantis studijų turinys, į paskaitas integruoti susitikimai su verslo bei viešojo sektoriaus organizacijų atstovais, inovatyvūs studijų metodai.
  • Paskaitas dėsto šiuolaikiški ir patyrę dėstytojai, verslo praktikai, vizituojantys užsienio dėstytojai.
  • Paskaitos vyksta I-V nuo 17.30 val. modernioje studijų aplinkoje Kauno centre.
  • Visos paskaitos vyksta auditorijoje bei transliuojamos per MS Teams.
  • Programa vykdoma Ekonomikos ir vadybos fakultete, pasižyminčiame unikalia – bendruomeniška, draugiška ir bendradarbiavimą skatinančia #VDUevf kultūra.

Studijų programos studentai turi galimybę pasirinkti dvigubo diplomo studijas, įgyjant dviejų skirtingų šalių universitetų suteikiamas žinias bei dviejų skirtingų šalių aukštojo mokslo diplomus, darbdavių vertinamą tarptautinę patirtį. Dvigubo diplomo studijų programa vykdoma kartu su Trento (Italija) ir Aveiro (Portugalija) universitetais. Programos studentai taip pat turi galimybę pasirinkti dalyvauti prestižinėje CMA (Certified Accountant Management) programoje, naudotis kitomis mokymosi galimybėmis daugiau nei 50  užsienio šalių universitetų, atlikti tarptautinę praktiką bet kurioje pasaulio šalyje.

Raktiniai žodžiai

#TarptautinėPrekyba #ElgsenosEkonomika #EkonometrinėAnalizė #GlobalinėEkonomika #Makroekonomika

main studijos image

Tarptautinės ekonomikos studijos įgalina asmenis analizuoti, vertinti tarptautinę ekonominę aplinką, modeliuoti ekonominius scenarijus, numatyti jų pasekmes, atlikti moksliškai pagrįstą ekonominę analizę, apjungiant ekonomikos teorijos žinias su praktinių situacijų analize. Programos privalumas – galimybė įgyti dvigubą diplomą, suteikiantį absolventams konkurencinį pranašumą darbo rinkoje.

dr. Akvilė Aleksandravičienė, programos vadovė

main studijos image

Studijuoti ekonomikos programoje patiko, nes gavome platesnį vaizdą apie ekonominius procesus, įgijome informacijos kaip ieškoti ir pritaikyti žinias, pristatymo įgūdžių.

Rūta Kavaliauskienė, Ignitis grupė, Verslo atsparumo departamento vadovė

main studijos image

Fakultete „gyvena“ daugybė kūrybiškų bei šiuolaikiško mąstymo asmenybių, kurie kiekvieną priverstų pasitempti ir stengtis tobulėti.

Gabrielė Dzikaitė, projektų vadovė , UAB „MVP Sprendimai“

Partneriai

main studijos image main studijos image

Įmonių atstovai lankosi paskaitose, teikia atvejo analizes, įvairias praktines užduotis.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mikroekonomika ir lošimų teorija [EKM5021] Inga Maksvytienė 6
Tarptautinis verslas [VAM5004] Viktorija Grigaliūnaitė 6
Elgsenos ir eksperimentinė ekonomika [EKM6011] Akvilė Aleksandravičienė 6
Tarptautinė komercinė teisė [VAM6002] Audrius Šimkus 6
Lyginamoji ekonomika [EKM5005] Jonė Kalendienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Makroekonominė analizė ir mokslinių tyrimų metodologija [EKM5026] Jonė Kalendienė 6
Vertės kūrimo grandinė tarptautiniame versle [VAM5012] Inga Kurienė 6
Žalioji ekonomika ir darnus vystymasis [EKM5027] Asta Mikalauskienė 6
Inovacijų ekonomika [VAM6011] Mantautas Račkauskas 6
Optimizavimo metodai ekonomikoje [MAT5015] Sigita Urbonienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Globali ekonomika [EKM6008] Violeta Pukelienė 6
Ekonometrika (2) [EKM5012] Mindaugas Butkus 6
Pasirenkami dalykai I
Asmeninių finansų sprendimai [EKF5021] Asta Gaigalienė 6
Asmeninės lyderystės strategijos [VAV5027] Aurelija Ganusauskaitė 6
Darnus karjeros valdymas [VAV5028] Rūta Adamonienė 6
Pasirenkami dalykai II
Mobingas darbuotojų santykiuose [VAV5029] Jolita Vveinhardt 6
Komandinis darbas organizacijoje [PSO5012] Auksė Endriulaitienė 6
Tvarumo sprendimai ir inovacijos [VAV6013] Simona Šimulytė 6
Pasirenkami dalykai III
Darni nekilnojamo turto plėtra [EKF5023] Renata Legenzova 6
Dirbtinis intelektas organizacijų valdyme [VAV5030] Vytautas Žirgutis 6
Finansų valdymo sprendimai verslo organizacijoje [EKF5022] Vilma Kazlauskienė 6
Strateginis mąstymas [VAV6007] Eglė Stonkutė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMEKM01] Akvilė Aleksandravičienė 30
Iš viso:
30