Taikomoji matematika

Magistro studijos
Matematikos mokslai
Taikomoji matematika

Programos pristatymas

Šioje magistro studijų programoje toliau gilinsi savo matematines žinias: studijuosi eilių ir imčių teorijas, ekonometriką, diferencialines lygtis, operacijų tyrimus, dinamines sistemas. Taip pat pasirenkamus dalykus: nuo futuristinių neuroninių tinklų iki mobilių aplikacijų infrastruktūros mūsų išmaniesiems prietaisams. Baigęs studijas galėsi taikyti šias žinias pramonės, verslo, finansų ir kitose srityse, kurti taikomąją programinę įrangą, atlikti mokslinius tyrimus arba toliau tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ekonometrika [MAT5004] Ričardas Krikštolaitis 6
Imčių teorija [MAT6008] Juozas Augutis 6
Matematinis modeliavimas diferencialinėmis lygtimis [MAT5019] Vytautas Kleiza 6
Tiriamasis darbas (1) [MAT5008] Roma Kačinskaitė 6
Pasirenkami dalykai 1
Informacijos modeliavimas ir valdymas [INF5027] 6
Mašininis mokymas [INF5002] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Operacijų tyrimas [MAT5018] Tomas Rekašius 6
Skaitiniai diferencialinių lygčių sprendimo metodai [MAT5016] Vytautas Kleiza 6
Duomenų gavyba [INF5029] Erinija Pranckevičienė 6
Tiriamasis darbas (2) [MAT5009] Roma Kačinskaitė 6
Pasirenkami dalykai 1
Neuroniniai tinklai [INF5007] Aušra Saudargienė 6
Duomenų vizualizavimas [INF5019] 6
Skaitmeninių vaizdų apdorojimas [INF5023] Minija Tamošiūnaitė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Rizikos ir patikimumo analizė [MAT6007] Inga Šarūnienė 6
Diferencialinių lygčių taikymai [MAT5017] Vytautas Kleiza 6
Tiriamasis darbas (3) [MAT6005] Roma Kačinskaitė 6
Pasirenkami dalykai 1
Eilių teorija [MAT5001] Juozas Augutis 6
Laiko eilutės [MAT6004] Marijus Radavičius 6
Diskrečioji statistika [MAT5010] Marijus Radavičius 6
Pasirenkami dalykai 2
Kalbos apdorojimo technologijos [INF5010] Jurgita Kapočiūtė-Dzikienė 6
Skaitmeninė transformacija ir IKT infrastruktūra [INF6020] Daiva Vitkutė-Adžgauskienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMMAT01] Roma Kačinskaitė 30
Iš viso:
30