Švietimo vadyba

Magistro studijos
Ugdymo mokslai
Švietimo vadyba

Programos pristatymas

Švietimo vadybos magistro studijų programoje gilinsies į globalaus švietimo problemas ir kaitą, inovacijas ir technologijas, įvairaus amžiaus grupių mokymosi situacijas ir koncepcijas, tobulinsi švietimo vadybos srities specialistui būtinus planavimo, organizavimo ir kitus gebėjimus, gerinsi švietimo tyrimų atlikimo įgūdžius. Programoje gali rinktis dvi specializacijas: Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vadyba arba Lyderystė. Studijos vykdomos lietuvių ir anglų kalbomis. Pasirinkus studijas anglų kalba, be magistro diplomo, tau bus suteiktas ir UNESCO Tarptautinio švietimo biuro sertifikatas Curriculum Design and Development (Mokymo turinio kūrimas ir įgyvendinimas).

Šias studijas gali derinti su darbu - dalis programos vykdoma nuotoliniu būdu. Be to, yra galimybė pasirinkti ir ištęstines studijas, kurios vyksta penktadienio vakarais ir šeštadieniais du – tris kartus per mėnesį, o susidarius norinčiųjų studijuoti grupei, užsiėmimus galime organizuoti jums patogioje vietoje! Ištęstinių studijų metu pagal individualų pageidavimą taip pat turėsi galimybę gauti UNESCO Tarptautinio švietimo biuro sertifikatą prisijungus prie nuolatinių studijų srauto.

Baigus Švietimo vadybos studijų programą galėsi dirbti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, verslo organizacijose personalo karjeros planavimo ir mokymo organizavimo srityse, nevyriausybinėse organizacijose, užsiimančiose švietimo veikla, taip pat tęsti studijas toliau edukologijos krypties doktorantūroje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Švietimo filosofija [EDU5001] Kęstutis Pukelis 6
Švietimo organizacijų vadyba ir organizacinis mokymasis [EDU5081] Eglė Stasiūnaitienė 6
Tarptautinė švietimo politika ir teisinis reguliavimas [EDU5062] Vidmantas Tūtlys 6
Švietimo tyrimų metodologija ir metodika [EDU6001] Vilma Žydžiūnaitė 6
Pasirenkami dalykai 1
Profesinio rengimo metodologija [EDU5009] Vidmantas Tūtlys 6
Švietimo inovacijų valdymas [EDU6024] Lina Kaminskienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Švietimo ekonomika ir finansavimas [EDU5082] Genutė Gedvilienė 6
Ugdymo turinio projektavimas ir vadyba [EDU5061] Aušra Rutkienė 6
Kursinis projektas (1) [EDU5035] Aušra Rutkienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Lyderystė: teorija ir praktika [EDU5201] Vilma Žydžiūnaitė 6
E-mokymosi technologijos [EDU5024] Airina Volungevičienė 6
Suaugusiųjų švietimo koncepcijos [EDU5014] Margarita Teresevičienė 6
Karjera amžiaus tarpsniuose [EDU5049] Kęstutis Pukelis 6
Personalo vadyba ir ugdymas lyderystei [EDU6034] Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kursinis projektas (2) [EDU6005] Aušra Rutkienė 6
Personalo vadyba ir ugdymas lyderystei [EDU6034] Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė 6
Pasirenkami dalykai 1
Mokslinio darbo rengimo metodologija [EDU5022] Vilma Žydžiūnaitė 6
Tarpkultūrinis švietimas ir komunikacija [EDU6026] Natalja Mažeikienė 6
Ugdymo turinio kaita ir plėtra [EDU6029] Natalja Mažeikienė 6
Švietimo stebėsena [EDU6033] Dalia Survutaitė 6
Supervizija ir ugdomasis vadovavimas efektyviam švietimo įstaigų valdymui [EDU6035] Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė 6
Švietimo projektų vadyba [EDU6014] Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė 6
Statistinė analizė moksliniuose tyrimuose [EDU6013] Aušra Rutkienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMEDU01] Aušra Rutkienė 30
Iš viso:
30