Sveikatos psichologija

Magistro studijos
Socialiniai mokslai
Sveikatos psichologija

Programos pristatymas

Šioje magistro studijų programoje gilinsies į psichologinius sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos modelius, psichologinio konsultavimo ypatumus skirtingose sveikatos priežiūros grandyse, psichosocialinius reabilitacijos principus, sveikatos priežiūros politiką, etiką bei teisę, gilinsi mokslinių tyrimų įgūdžius. Taip pat galėsi daugiau sužinoti apie tave dominančias temas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo: nuo vaiko ir paauglio sveikatos psichologijos iki senėjimo procesų. Šios žinios tau leis efektyviai prisidėti prie asmens ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo vykdant sveikatos stiprinimą, ligų prevenciją ir reabilitaciją, dalyvauti sveikatos politikos formavime, atlikti tyrimus. Studijų programa tau leis dirbti psichologu sveikatos priežiūros ir kitose institucijose, taip pat tęsti studijas psichologijos ar kitoje socialinių mokslų srities doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Sveikata #GyvenimoKokybe #Prevencija #Intervencija #BiopsichosocialinisPoziuris

main studijos image

Sveikatos psichologija nagrinėja psichologinius veiksnius, nulemiančius sveikatai nepalankaus elgesio pasirinkimus, tiria būdus, skatinančius rinktis palankius sveikatai sprendimus, nagrinėja asmens ligos suvokimo ypatumus, ligos įveikimo būdus, dalyvauja tobulinant sveikatos priežiūros politiką ir strategiją.

Prof. dr. Liuda Šinkariova Programos dėstytoja

main studijos image

Čia saugi ir draugiška atmosfera, gerai veikianti sistema, kad net leidžiu sau pasakyti, jog čia yra taip gerai, kad VDU sukelia priklausomybę… Taigi, po bakalauro studijų, esu čia, VDU Sveikatos psichologijos magistro studijose.

Inga Meškauskienė Programos studentė

Partneriai

main studijos image main studijos image

Studentų praktika, tyrimai, projektai, konferencijos ir kiti renginiai, dalyvavimas studijų tobulinimo ir įgyvendinimo procese.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Psichologiniai sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos modeliai [PSS6001] Aidas Perminas 6
Magistro baigiamojo darbo projektas: mokslinės problemos analizė [BAIGMPSS03] Aidas Perminas 6
Konsultavimas sveikatos psichologijoje [PSP5008] Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė 6
Psichologinių tyrimų metodologija [PSM5005] Laura Šeibokaitė 6
Psichosocialinė reabilitacija [PSS6002] Liuda Šinkariova 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Į sprendimus sutelkta trumpalaikė terapija sveikatos priežiūros sistemoje [PSS5009] Viktorija Čepukienė 6
Magistro baigiamojo darbo projektas: mokslinio tyrimo planas [BAIGMPSS04] Aidas Perminas 6
Vertinimo metodai sveikatos psichologijoje [PSS5010] Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė 6
Pasirenkami dalykai I
Neuropsichologija [PSP5007] Liuda Šinkariova 6
Sveikata ir senėjimas [PSP6007] Loreta Gustainienė 6
Pozityviosios psichologijos taikymas sveikatos psichologo darbe [PSP6008] Loreta Gustainienė 6
Klinikinė sveikatos psichologija [PSS5017] Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva 6
Psichologiniai sveikatos darbo vietoje modeliai [PSS5015] Loreta Gustainienė 6
Spec.kursas Nr.1 [PSP5009] Jurga Misiūnienė 6
Spec.kursas Nr.2 [PSP6004] Kristina Kovalčikienė 6
Priklausomybių prevencija [PSP5001] Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė 6
Psichiatrija [PSP5012] 6
Vaiko ir paauglio sveikatos psichologija [PSS5016] Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Daugiamačiai duomenų analizės metodai psichologijoje [PSO6011] Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva 6
Streso įveikimo modeliai [PSP5002] Aidas Perminas 6
Specialybės praktika Nr. 1 [PSS5014] Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė 6
Sveikatos priežiūros politika, etika ir teisė [PSS5008] Loreta Gustainienė 6
Pasirenkami dalykai I
Vaiko ir paauglio sveikatos psichologija [PSS5016] Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė 6
Priklausomybių prevencija [PSP5001] Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė 6
Neuropsichologija [PSP5007] Liuda Šinkariova 6
Sveikata ir senėjimas [PSP6007] Loreta Gustainienė 6
Pozityviosios psichologijos taikymas sveikatos psichologo darbe [PSP6008] Loreta Gustainienė 6
Psichologiniai sveikatos darbo vietoje modeliai [PSS5015] Loreta Gustainienė 6
Klinikinė sveikatos psichologija [PSS5017] Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva 6
Psichiatrija [PSP5012] Liuda Šinkariova 6
Spec.kursas Nr.1 [PSP5009] 6
Spec.kursas Nr.2 [PSP6004] Jurga Misiūnienė 6
Pasirenkami dalykai II
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Specialybės praktika Nr.2 [PSS6010] Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė 12
Magistro baigiamasis darbas [BENMPSS01] Aidas Perminas 18
Iš viso:
30