Sociologija ir antropologija: sociologinės ir antropologinės studijos

Bakalauro ir vientisosios studijos
Socialiniai mokslai
Sociologija ir antropologija: sociologinės ir antropologinės studijos

Programos pristatymas

Sociologas ir antropologas į žmonių bendruomenes žiūri mokslininko žvilgsniu. Tačiau jis ne tik stebi ir analizuoja, bet ir siūlo įvairių problemų sprendimo būdus. Mūsų programa - vienintelė Lietuvoje apjungianti sociologijos ir antropologijos studijas. Čia išmoksi analizuoti ir paaiškinti šiuolaikinės visuomenės procesus, tendencijas ir reiškinius, tokius kaip migracija, religiniai judėjimai, popkultūra, šeimos kitimas, lyčių santykiai, vartojimas. Teoriškai ir praktiškai perprasi sociologinių ir antropologinių tyrimų virtuvę, įgusi naudotis statistine informacija ir tyrimų duomenimis. Studijų metu taip pat sužinosi kaip kritiškai atsirinkti ir įvertinti informaciją, kuri reikalinga visuomenės pokyčių suvokimui: pavyzdžiui ar demokratijai pakanka rinkimų? Ar asmens sveikatą būtinai lemia gyvenimo būdas? Ar technologijos yra tik įrankiai? Ar šeimai užtenka dviejų asmenų? Ar įmanoma pakeisti lytį? Taigi po šių studijų tapsi specialistu, kuris moka tiek atlikti socialinius ir antropologinius tyrimus, tiek tiksliai identifikuoti socialines problemas, tiek pasiūlyti galimus jų sprendimo būdus. Visoje mokymosi kelionėje tave lydės patyrę vietos dėstytojai, turintys ne vieno tarptautinio tyrimo patirtį, taip pat vizituojantys Danijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos ir JAV dėstytojai. O jei norėsi, turėsi galimybę ir asmeniškai įsitraukti į jų vykdomus įdomius tyrimus ir projektus!

Raktiniai žodžiai

#VisuomenėsElgsena #Analitika #Vartojimas #TarpkultūrinėKomunikacija #Lytis #Migracija

Studijų programos žmonės

main studijos image

Sociologija ir antropologija – tai mokslas, kuris privalo operatyviai reaguoti į tai, kas vyksta visuomenėje, todėl kasmet sociologiniuose tyrimuose galima pastebėti naujų krypčių, madų, idėjų. Sociologija apmąsto tai, kas vyksta atskirose visuomenėse, todėl jos vaidmenį sunku pervertinti, jos reikšmė tik didės.

Prof. dr. Artūras Tereškinas, Socialinių tyrimų centro vadovas, programos dėstytojas

main studijos image

Jeigu tik galėčiau, studijas kartočiau, man čia patiko viskas: kurso draugai, dėstytojai, visas personalas. Labiausiai džiugino galimybė laisvai rinktis paskaitas, darbų temas, praktikas, bakalauro darbą. Čia suteikiama laisvė bei pasitikėjimas studentu – puiki patirtis kiekvienam jaunam žmogui.

Lukas Jacunskas, absolventas, Tarptautinė medicininių rinkos tyrimų įmonė

main studijos image

Sociologija – ne tik studijos, tai – įgalinimas mąstyti ir matyti kitaip: plačiai, drąsiai ir kūrybiškai. Džiaugiuosi savo profesiniu ir asmeniniu keliais, kuriuos braižau ir kreipiu veikiama pasaulėžiūros, kurią formavo ir sociologija.

Dovilė Kriukelytė, absolventė, Projektų ir socialinio verslumo iniciatyvų koordinatorė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Studentų praktika, tyrimai, projektai, konferencijos ir kiti renginiai, dalyvavimas studijų tobulinimo ir įgyvendinimo procese.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Profesinė kalba ir akademinis raštingumas [SPL1001] Eglė Krivickaitė-Leišienė 4
Socialiniai santykiai [SOCN1002] Jolanta Kuznecovienė 4
Sociokultūrinė antropologija [SOC1008] Jolanta Kuznecovienė 4
Iš viso:
12
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Socialinė kaita [SOC3002] Jurga Bučaitė-Vilkė 4
Taikomoji sociologija ir antropologija [SOC1012] 4
Kultūra, visuomenė ir globalizacija [SOC1013] 6
A grupės dalykai 16
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Klasikinės sociologijos teorijos [SOC2010] Vylius Leonavičius 6
Kokybiniai socialinių mokslų metodai [SOC3007] Rasa Indriliūnaitė 6
Pasirenkami dalykai 1
Socialinė nelygybė ir atskirtis [SOC4021] Artūras Tereškinas 6
Specialus kursas (1) [SOC4020] Rasa Indriliūnaitė 6
A grupės dalykai 12
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Lauko tyrimų metodai [SOC2015] Kristina Šliavaitė 6
Pasirenkami dalykai 1
Deviacija, nusikaltimas ir socialinė kontrolė [SSP3013] 6
Lytis, seksualumas ir visuomenė [SOC2003] 6
Teisės sociologija [SOC3001] 6
Specialus kursas (1) [SOC4020] Rasa Indriliūnaitė 6
A grupės dalykai 10
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kiekybiniai socialinių mokslų metodai [SOC3006] Giedrė Baltrušaitytė 6
Šiuolaikinis sociologinis mąstymas [SOC3030] Vylius Leonavičius 6
Taikomoji statistika [MAT3027] Aušra Rutkienė 6
Demografija [SOC3033] Daumantas Stumbrys 6
Pasirenkami dalykai 1
Migracijos sociologija ir antropologija [SOC4036] Jolanta Kuznecovienė 6
Specialus kursas (2) [SOC2006] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kiekybinė duomenų analizė 1 [SOC3035] Apolonijus Žilys 4
Socialinių projektų valdymas [SOC3003] 6
Pasirenkami dalykai 1
Religija, kultūra ir visuomenė [SOC3004] 6
Šeimos įvairovė šiuolaikinėje visuomenėje [SOC3005] 6
Sveikata, medicina ir visuomenė [SOC3009] 6
Globalizacijos ir politikos sociologija [SOC3010] 6
Specialus kursas (1) [SOC4020] Rasa Indriliūnaitė 6
Iš viso:
34
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kiekybinė duomenų analizė 2 [SOC3036] Apolonijus Žilys 4
Kursinis darbas [SOC3037] Milda Ališauskienė 5
Specialybės praktika (1) [SOC4035] 8
Kursinis darbas [SOC3037] Milda Ališauskienė 5
Specialybės praktika (1) [SOC4035] 8
Pasirenkami dalykai 1
Ekonomika, užimtumas ir vartojimas [SOC4001] 6
Etniškumas ir nacionalizmas [SOC4034] Vytis Čubrinskas 6
Specialus kursas (2) [SOC2006] 6
Iš viso:
16
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBSOC01] Rasa Indriliūnaitė 15
Specialybės praktika (2) [SOCN4030] Jurga Bučaitė-Vilkė 8
Specialybės praktika (2) [SOCN4030] Jurga Bučaitė-Vilkė 8
Pasirenkami dalykai 1
Kūno sociologija [SOC4002] 6
Teisės sociologija [SOC3001] 6
Specialus kursas (1) [SOC4020] Rasa Indriliūnaitė 6
Iš viso:
21