Socialinis darbas

Magistro studijos
Socialiniai mokslai
Socialinis darbas

Programos pristatymas

Socialinio darbo magistro studijų programoje mokysitės inovatyvių socialinio darbo su šeima modelių, gilinsitės į socialinio darbo teoriją, pažinsite žmogaus teisių taikymo galimybes socialinio darbo praktikoje, asmens ir šeimos konsultavimo, grupės terapijos būdus, susipažinsite su socialinio darbo supervizija, atliksite socialinio darbo tyrimus. Taip pat galėsite daugiau sužinoti apie jus dominančias temas iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo: nuo patirties psichologijos, žmogiškųjų išteklių vadybos iki socialinės gerontologijos. Įgytos žinios jums leis konsultuoti asmenis ir šeimas, vesti įvairias grupes, organizuoti ir vadovauti socialinio darbo veiklai, vykdyti tyrimus, įgyvendinti projektus ir programas, įtakoti socialinę politiką, inovatyvių socialinių programų ir paslaugų kūrimą. Baigus studijas atsivers galimybės dirbti ministerijose, savivaldybių įstaigose, socialinių paslaugų centruose, socialinės globos namuose, dienos ir bendruomenės centruose, švietimo, sveikatos ir teisėsaugos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, taip pat tęsti studijas toliau socialinių mokslų doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#SocialinisDarbas #ZmogausTeises #PsichosocialinėPagalba #GrupineTerpija #VaikoIrŠeimosGerove #Konsultavimas

main studijos image

Man labai svarbu, kad čia dirba kompetentingi dėstytojai, savo sričių profesionalai, kurie kuria lygiavertį ir šiltą santykį su studentais.

Gintarė Patašiūtė Programos studentė

main studijos image

Socialinio darbo magistro studijos praplėtė mano kaip socialinės darbuotojos požiūrį. Tarptautinės paskaitos suteikė galimybę plačiau pažvelgti į globalias socialinio darbo problemas bei aktualijas. Šios studijos dar kartą patvirtino tai, kad esu teisingame savo profesiniame kelyje.

Gerda Laurinavičienė Absolventė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vyr. specialistė

main studijos image

Studijuodama magistro programoje turėjau nerealią galimybę būti Erasmus studente ir vieną semestrą mokiausi Laplandijos universitete Suomijoje, kur atlikau ir socialinio darbo praktiką didžiausioje regiono ligoninėje. Tada aš galutinai apsisprendžiau, kad noriu dirbti socialine darbuotoja būtent sveikatos priežiūros srityje.

Vytautė Užaitė Absolventė, Kauno miesto poliklinikos Dainavos jaunimo centro vadovė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Studentų praktika, savanorystė, tyrimai, projektai, konferencijos ir kiti renginiai, dalyvavimas studijų tobulinimo ir įgyvendinimo procese.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Socialinio darbo teoriniai modeliai [SOD5001] Natalja Mažeikienė 6
Socialinio darbo tyrimai 1 [SOD6015] Jonas Ruškus 6
Socialinio konstrukcionizmo perspektyva socialinio darbo praktikoje [SOD5017] Rasa Naujanienė 6
Socialinio darbo su šeima modeliai ir jų taikymas 1 [SOD5019] Gedas Malinauskas 6
Pasirenkami dalykai 1
Patirties psichologija [SOD5002] Gedas Malinauskas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Globalus socialinis darbas: reflektyvi praktika siekiant teisingumo ir taikos [SOD5018] Jonas Ruškus 6
Socialinio darbo tyrimai 2 [SOD6016] Rasa Naujanienė 6
Žmogaus teisių perspektyvos socialiniame darbe [SOD5021] Jonas Ruškus 6
Socialinio darbo su šeima modeliai ir jų taikymas 2 [SOD5020] Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Socialinė gerontologija [SOD5014] Dovilė Daugėlienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Grupinė terapija socialiniame darbe [SOD5009] Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė 6
Socialinio darbo paradigmos [SOD6012] Natalja Mažeikienė 6
Supervizijos socialiniame darbe teorija ir praktika [SOD6014] Rasa Naujanienė 6
Socialinė kritika [SOD6020] Gintautas Mažeikis 6
Pasirenkami dalykai 1
Žmogiškųjų išteklių valdymas socialinio darbo organizacijose [SOD6011] Rasa Naujanienė 6
Socialinio darbo bendruomenėje vadyba [SOD6006] Rasa Naujanienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMSOD01] Jonas Ruškus 30
Iš viso:
30