Šeimotyra

Magistro studijos
Ugdymo mokslai
Šeimotyra

Programos pristatymas

Šioje magistro studijų programoje, kuri trunka 1,5 metų, plėsi savo žinias šeimos instituto tyrimuose, mokysies vertinti šiandieninių iššūkių poveikį šeimos raidai krikščioniškosios antropologijos vertybių kontekste, taip pat vaikų ugdymo ir tėvų švietimo bei socializacijos procesų kokybę, susipažinsi su pagalbos šeimoms, esančioms įvairiose krizinėse situacijose, teikimo būdais. Čia studijuosi ugdymo filosofiją, santuokinę etiką, lytiškumo ugdymo principus ir kitus dalykus, tobulinsi mokslinių tyrimų atlikimo įgūdžius. Baigus šeimotyros magistro studijų programą galėsi dirbti įvairiose institucijose ir organizacijose, kurių veiklos sritys yra susijusios su šeima ir jos funkcionavimo gerinimu. Taip pat turėsi galimybę tęsti studijas toliau edukologijos srities doktorantūroje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Personalistinė antropologija [EDS5012] Lina Šulcienė 6
Santuokinė etika [EDS5021] Andrius Narbekovas 6
Kursinis projektas Nr.1 [EDS5027] 6
Ugdymo filosofija [EDS5022] Kęstutis Pukelis 6
Šeimotyros mokslinių darbų rengimo metodologija [EDS5013] Birutė Obelenienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Lytiškumo ugdymo teorija [EDS5024] Birutė Obelenienė 6
Vaikystės psichologija [EDS5015] Eglė Markūnienė 6
Kursinis projektas Nr.2 [EDS5028] 6
Šeimos tyrimų metodologija ir metodika [EDS5007] Kęstutis Pukelis 6
Šeimos krizių prevencija [EDS6002] Giedrė Širvinskienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Statistinė analizė šeimos tyrimuose [EDS5020] 4
Magistro baigiamasis darbas [BENMEDS01] 22
Prokreacijos etika [EDSN5005] 4
Iš viso:
30