Religinis švietimas

Magistro studijos
Humanitariniai mokslai
Religinis švietimas

Programos pristatymas

Šioje magistro studijų programoje pasirengsi kūrybingai panaudoti įgytą išsilavinimą tobulinant religinį bei etinį suaugusiųjų švietimą, tobulinsi savo tikėjimo žinias nuolat besikeičiančios visuomenės ir asmenybės raidos kontekste, taip pat gilinsi religinio švietimo tyrimų metodologijos žinias. Čia studijuosi biblinę katechezę, liturginę antropologiją, santuokinę edukologiją, suaugusiųjų rengimą sakramentiniam gyvenimui, krikščioniškojo dvasingumo ugdymą sekuliarioje visuomenėje, analizuosi psichologinio konsultavimo principus, pastoracines programas, susipažinsi su vizualine tikėjimo turinio komunikacija ir šiuolaikinėmis medijomis. Baigus Religinio švietimo magistro studijų programą galėsi dėstyti kolegijose ir universitetuose, dirbti įvairiose bažnytinėse įstaigose (šeimos centruose, jaunimo centruose, katechetikos centruose), o turint mokytojo profesinę kvalifikaciją - katalikų tikybos mokytoju bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose. Taip pat turėsi galimybę toliau tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūroje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biblinė katechezė [TRK5001] 6
Liturginė antropologija [TRK5013] 6
Religinio švietimo tyrimų metodologija [TRK5007] 6
Tiriamasis-baigiamasis darbas Nr.1 [TRK5018] 6
Sąmoningas pilietis ir demokratija [TRK5028] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vizualinė tikėjimo turinio komunikacija [TRK6003] 6
Santuokinė edukologija [TRK5025] 4
Suaugusiųjų rengimas sakramentiniam gyvenimui [TRK5008] 6
Šiuolaikinės medijos ir Evangelijos paradigma [TRK5026] 6
Tiriamasis-baigiamasis darbas Nr.2 [TRK5019] 6
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Krikščioniškojo dvasingumo ugdymas sekuliarioje visuomenėje [TRK6004] 6
Pastoracinės programos [TRK5024] 6
Magistro baigiamasis darbas [BENMTRK01] 18
Apologetika religiniame švietime [TRK5027] 4
Iš viso:
34