Religijos pedagogika

Bakalauro ir vientisosios studijos
Ugdymo mokslai
Religijos pedagogika

Programos pristatymas

Jei norėtum suderinti norą tapti profesionaliu ugdytoju ir tuo pačiu dalintis krikščioniško tikėjimo tiesomis, tavo kelias yra Religijos pedagogikos studijų programa. Šiose studijose sustiprinsi tiek savo teologines žinias, tiek įgysi būtinų pedagogui kompetencijų. Susipažinsi su bažnyčios istorija ir naujosios evangelizacijos metodais, gilinsies į Šventojo Rašto temų ir žanrų įvairovę, Senojo ir Naujojo Testamento teologiją, studijuosi bažnytinę teisę, aktualiąją dvasinės ekologijos sampratą. Ugdymo darbui tave parengs tokie dalykai kaip tikybos didaktika, pedagoginė psichologija, krikščioniškosios pedagogikos antropologija, taip pat pedagoginės praktikos užsiėmimai. Be to, mokslų metu išmoksi taikyti šiuolaikines inovatyvias mokymo ir mokymosi technologijas. Baigęs Religijos pedagogikos programos studijas, įgysi ugdymo mokslų bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją. Tai tau leis dirbti ugdomąjį ar švietėjišką darbą su įvairaus amžiaus mokiniais bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose, šeimos, jaunimo ir kultūros centruose, ekumeninėse organizacijose, krikščioniškoje žiniasklaidoje, privataus ir viešojo sektoriaus įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose, katechetu parapijose. Taip pat galėsi tęsti studijas humanitarinių mokslų ir socialinių mokslų magistrantūroje.

Raktiniai žodžiai

#tikyba #mokytojas #katechetas #krikščionybė #evangelizacija #vertybės #pasaulėžiūra

main studijos image

Tai vienintelė Šventojo Sosto įsteigta katalikus pedagogus ruošianti bakalauro studijų programa Lietuvoje. Didžiuojuosi programos absolventais, kuriuos dažnai sutinku dirbančius mokyklose, įvairiose ugdymo įstaigose, katalikiškose institucijose, parapijose.

Doc. dr. Benas Ulevičius Fakulteto dekanas

main studijos image

Vadovaudama Kauno arkivyskupijos katechetikos centrui esu tikra, - šios studijos duoda tiek, kiek nori ir gali paimti: mąstymo kryptį, raktinį klausimą, reikšmingą santykį, svajonių darbą. Džiaugiuosi, kad sėmiausi drąsiai.

Ses. Benedikta Aistė Cylikaitė

main studijos image

Vadovauju Jono Pauliaus II piligrimų centrui, o šiais metais padėjau organizuoti Popiežiaus vizitą Lietuvoje, todėl fakultete įgytos žinios man labai praverčia.

Mantas Kuraitis Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Partneriai siūlo aktualias temas baigiamiesiems darbams ir praktikos bei įsidarbinimo galimybes absolventams, dalyvauja projektuose kartu su fakulteto dėstytojais ir studentais.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Pedagoginė praktika (1) [TKPN1002] 5
Šventojo Rašto hermeneutika [TKP1008] Mozė Mitkevičius 4
Bendrasis teologijos įvadas [TKPN1001] Artūras Lukaševičius 6
A grupės dalykai 16
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Specialybės kalbos kultūra: teologijos kalba [TEO1010] Agnė Bielinskienė 4
Asmenybė ir ugdymas [TKPN1006] Eugenijus Danilevičius 5
Šventojo Rašto hermeneutika [TKP1008] Mozė Mitkevičius 4
A grupės dalykai 16
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Krikščioniškosios pedagogikos antropologija [EDKN2003] 5
Fundamentinė teologija [TKPN3005] 5
Pedagoginė praktika (2) [TKPN2002] 7
A grupės dalykai 12
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Specialioji pedagogika [EDK2004] 3
Dvasinė ekologija [TKP4013] 5
Tikybos didaktika [TKP1003] 6
Religijos pedagogikos tyrimų pagrindai [EDK2005] 5
A grupės dalykai 12
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Bažnyčios istorija [TKPN3002] 5
Moralinė teologija (1) [TKP3013] 5
Dogminė teologija (1) [TKPN3004] 4
Krikščioniškasis auklėjimas šeimoje [TKPN3008] 5
Bendroji religijos psichologija [TKP4003] 3
Pedagoginė psichologija [TKP3014] 4
Iš viso:
26
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dogminė teologija (2) [TKPN3010] 5
Moralinė teologija (2) [TKP 3009] 5
Senojo Testamento teologija [TKPN3011] 5
Pastoracinė katechezė [TKP4012] 6
Pedagoginė praktika (3) [TKP 3006] 9
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Naujojo Testamento teologija [TKP4001] 6
Liturgija [TEON4001] Mindaugas Grigalius 4
Dvasingumo teologijos įvadas [TKPN4007] 5
Moralinė teologija (3) [TKPN4004] 5
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas [PEDBTKP01] 3
Pedagoginė praktika (4) [TKP 4006] 9
Iš viso:
32
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dvasinė ekologija [TKP4013] 5
Dogminė teologija (3) [TKPN4002] 4
Bažnytinė teisė [TKPN4008] 5
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBTKP01] 15
Iš viso:
29