Praktinė filosofija

Magistro studijos
Humanitariniai mokslai
Praktinė filosofija

Programos pristatymas

Šioje magistro studijų programoje įsisavinsi tiek klasikinės, tiek naujausios praktinės filosofijos teorijas bei metodus, kuriuos mokysies pritaikyti interpretuojant šiuolaikinius etinius, socialinius, politinius, estetinius bei kultūrinius fenomenus. Ypatingą dėmesį programoje skirsi tarpdalykiniams humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų ryšiams ir jų įsisavinimui filosofinės refleksijos pagalba. Studijų metu gilinsies į Antikos ir moderniąją praktinę filosofiją, humanitarinių mokslų metodologiją, šiuolaikines etikos bei aktualias teorinės ir praktinės filosofijos sąlyčių problemas, egzistencinę ir posthumanizmo etiką. Be to, galėsi pasirinkti tave dominančius dalykus: nuo filosofijos ir šiuolaikinio meno praktikos iki technologijų etikos. Šios žinios tau padės analizuoti ir interpretuoti filosofinius tekstus, plėtoti tarpasmeninį ir tarpkultūrinį dialogą, nagrinėti humanitarinių ir gamtos mokslų prielaidas, filosofiškai interpretuoti meno kūrinius, spręsti etines problemas, analizuoti šiuolaikinės kultūros tendencijas, kritiškai vertinti dabarties politinę situaciją. Baigus praktinės filosofijos magistro studijas galėsi dirbti pedagoginį darbą mokyklose, universitetuose, mokslo institutuose, leidyklose, žiniasklaidoje, politinės bei visuomeninės veiklos institucijose, taip pat toliau tęsti studijas susijusių krypčių doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#praktinefilosofija #etika #egzistencializmas #fenomenologija #estetika #hermeneutika

main studijos image

Ši programa orientuota į dviejų tipų studentus: tuos, kurie ateityje nori dirbti mokslinį darbą, bei tuos, kurie, neretai po ilgos pertraukos, susivokia, jog įgytų studijų darbui bei gyvenimui nepakanka, ir ateina gilinti žinių į šią programą. Taigi paprastai tai motyvuotos, brandžios asmenybės.

Doc. dr. Viktoras Bachmetjevas, programos vadovas

main studijos image

Kultūrinių susipriešinimų, ideoliginių pasiutpolkių laikmečiu filosofinės žinios padeda nepasimesti, leidžia svarstyti.

Artūras Morozovas, absolventas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Programa glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos kultūros tyrimų institutu, dvisavaitiniu kultūros laikraščiu „Šiaurės Atėnai“, studentų judėjimu „Šauksmas“, kairiuoju naujienų portalu „Gyvenimas per brangus“ ir kt.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Antikos praktinė filosofija [FIL5001] Tatjana Aleknienė 6
Filosofija ir humanitarinių mokslų metodologija [FIL6005] Mantas Antanas Davidavičius 6
Politinė filosofija ir socialinė praktika [FIL5016] Gintautas Mažeikis 6
Šiuolaikinės etikos problemos [FIL6007] Viktoras Bachmetjevas 6
Tiriamasis darbas (1) [FIL5005] Viktoras Bachmetjevas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aktualios teorinės ir praktinės filosofijos sąlyčio problemos [FIL5003] Dalius Jonkus 6
Kritinė teorija ir simbolinio mąstymo filosofija [FIL5019] Gintautas Mažeikis 6
Modernioji praktinė filosofija [FIL5020] Jay Daniel Mininger 6
Tiriamasis darbas (2) [FIL5009] Viktoras Bachmetjevas 6
Pasirenkami dalykai I
Filosofija ir šiuolaikinio meno praktikos [FIL5017] Audronė Žukauskaitė 6
Filosofinė gyvenimo ir mirties etika [FIL5018] Tatjana Aleknienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Egzistencinė etika [FIL6011] Dalius Jonkus 6
Posthumanizmo etika [FIL6012] Audronė Žukauskaitė 6
Tiriamasis darbas (3) [FIL6003] Dalius Jonkus 6
Pasirenkami dalykai I
Etika ir naratyvo teorijos [FIL6010] Jurga Jonutytė 6
Dialogo etika [FIL6008] Viktoras Bachmetjevas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMFIL01] Dalius Jonkus 30
Iš viso:
30