Pedagogika

Profesinės studijos
Ugdymo mokslai
Pedagogika

Programos pristatymas

Profesinių studijų programa „Pedagogika“ skirta tiems, kurie jau įgijo aukštąjį išsilavinimą, turi įvairios gyvenimiškos patirties ir savo gyvenimo kelią nori sieti su mokytojo darbu mokykloje.

Studijos trunka vienerius mokslo metus. Jas sudaro pedagoginė praktika (800 val.), kuri atliekama bendrojo ugdymo mokyklose ir teorinės paskaitos bei baigiamasis darbas. Paskaitos vyksta universitete savaitgaliais (penktadieniais po pietų – šeštadieniais), seminarai, konsultacijos egzaminai vyksta nuotoliniu būdu.

Studijų metu studentai tyrinėja bei reflektuoja pedagoginę veiklą, diegia pedagogines inovacijas mokyklose, išmoksta taikyti modernias ugdymo strategijas, patys išbando aktualias mokymo technologijas ir priemones, tokias, kaip e.portfolio, skaitmeninės istorijos kūrimas, asinchroninio mokymosi įrankiai ir kt. Studijavimo procesas orientuotas į aktyvų studentų, dėstytojų, praktikos mentorių tarpusavio bendradarbiavimą. 

Sėkmingai pabaigus studijas, suteikiama pedagogo kvalifikacija, patvirtinama valstybės pripažintu pažymėjimu ir leidžianti dirbti pedagoginį darbą bendrojo ugdymo mokykloje.

Informacija apie priėmimą.

main studijos image

Tai studijos – gyvenimo iššūkis ir nuotykis, kuris sustiprina ir praturtina. Čia studentai suburia bendraminčių bendruomenę, kurioje kuria, dalinasi įžvalgomis – tai svarbu pedagogo darbe. Žavi ir stebina atradimai, kuriuos studentai padaro studijose ir nuneša į mokyklas. Didžiausias mūsų pasididžiavimas – po studijų į mokyklas išeina kūrybingi, ambicingi Žmonės, šalia kurių bus laimingi mokiniai.

Doc.dr. Odeta Norkutė, studijų programos vadovė

main studijos image

Nustebau pirmą paskaitą išvydęs, su kuo mokysiuosi. Tarp studentų buvo žmonių iš kito profesinio lauko, pasiryžusių keisti savo gyvenimus. Žavėjo jų pasakojimai apie savęs paieškas, ilgai brandintą svajonę tapti mokytoju – šie pavyzdžiai man tapo tikru įkvėpimu. Nepaisant stereotipų, kurie lydi mokytojo profesiją, jie tvirtai žinojo, kad nori būti mokytojais ir prisidėti prie pokyčių švietime.

Tedas Laurinaitis, studentas, Vilniaus raj. Pagirių gimnazijos biologijos mokytojas

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Pedagoginė psichologija [EDU5146] Eglė Stasiūnaitienė 3
Pedagoginio asistavimo praktika [EDU5105] Odeta Norkutė 10
Specialioji pedagogika ir psichologija [EDU5144] Asta Lapėnienė 4
Ugdymo(-si) proceso valdymas [EDU5147] Odeta Norkutė 4
Bendroji didaktika [EDU5145] Genutė Gedvilienė 3
Bendroji pedagogika [EDU5100] Odeta Norkutė 4
Iš viso:
28
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Pedagoginės veiklos tyrimai [EDU5104] Eglė Gerulaitienė 4
Pedagoginio bendradarbiavimo praktika [EDU5106] Odeta Norkutė 10
Pedagoginės veiklos praktika [EDU5107] Odeta Norkutė 10
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas [BAIGPEDU01] Odeta Norkutė 3
Mokomojo dalyko metodika [EDU5143] Odeta Norkutė 5
Pasirenkami dalykai I
Rusų kalbos mokymo metodika [EDU5165] 5
Anglų kalbos mokymo metodika [EDU5149] 5
STEAM mokymo metodika [EDU5178] Paulius Ruzgys 5
Istorijos mokymo metodika [EDU5159] Domas Boguševičius 5
Muzikos mokymo metodika [EDU5163] Daiva Žitkevičienė 5
Pradinio ugdymo metodika [EDU5175] Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė 5
Vokiečių kalbos mokymo metodika [EDU5179] Ilona Tandzegolskienė-Bielaglovė 5
Teatro mokymo metodika [EDU5167] Vida Kazragytė 5
Matematikos mokymo metodika [EDU5162] Viktorija Sičiūnienė 5
Pilietiškumo pagrindų mokymo metodika [EDU5174] Domas Boguševičius 5
Filosofijos mokymo metodika [EDU5155] Sigita Šilingaitė 5
Ekonomikos ir verslumo mokymo metodika [EDU5153] Jonė Kalendienė 5
Technologijų mokymo metodika [EDU5168] 5
Lietuvių kalbos mokymo metodika [EDU5161] Žydronė Kolevinskienė 5
Lenkų kalbos mokymo metodika [EDU5180] Henrika Sokolovska 5
Tikybos mokymo metodika [EDU5170] Sigita Šilingaitė 5
Dailės mokymo metodika [EDU5152] 5
Kūrybiškumo ugdymo strategijos [EDU5148] Giedrė Barkauskaitė 5
Šokio mokymo metodika [EDU5166] 5
Prancūzų kalbos mokymo metodika [EDU5176] Ksenija Banuševičienė 5
Geografijos mokymo metodika [EDU5157] 5
Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba [EDU5183] 5
Švietimo pagalbos metodika [EDU5185] Darius Gerulaitis 5
Gyvenimo įgūdžių mokymo metodika [EDU5186] Juratė Česnavičienė 5
Fizinio ugdymo metodika [EDU5184] Aušra Lisinskienė 5
Ispanų kalbos mokymo metodika [EDU5171] Mindaugas Norkevičius 5
Etikos mokymo metodika [EDU5154] Sigita Šilingaitė 5
Iš viso:
32