Pastoracinė teologija

Magistro studijos
Humanitariniai mokslai
Pastoracinė teologija

Programos pristatymas

Šioje magistro studijų programoje pasirengsi savarankiškai analizuoti pastoracijos ypatumus, autoritetingai nustatyti kylančias problemas ir jų priežastis, efektyviai dalyvauti tiek valstybinių institucijų, tiek bažnytinių struktūrų - parapijos, dekanato ar vyskupijos - pastoracinėje veikloje, plėtoti ir organizuoti sielovadinę veiklą bažnytinėse ir valstybinėse institucijose bei jas koordinuojančiuose struktūrose, sveikatos sistemos institucijose, atliepiančias skirtingus tikinčiųjų ir jų grupių poreikius. Programoje studijuosi bažnyčios ir valstybės santykius, krikščioniškąją antropologiją postmodernioje visuomenėje, kančios teologiją, rengimą santuokai ir šeimos krizių prevenciją, sielovadinį konsultavimą, pastoracinės veiklos vadybą, klinikinės pastoracijos teoriją ir praktiką ir kitus dalykus. Baigusiajam studijų programą suteikiamas teologijos licenciato laipsnis. Ši kvalifikacija reikalinga norint dėstyti teologijos disciplinas kolegijose, dirbti visose Katalikų Bažnyčios, nevyriausybinių organizacijų, ar valstybinėse struktūrose, kuriose reikalinga pastoracinės teologijos specialisto kvalifikacija. Taip pat galėsi studijas tęsti toliau teologijos doktorantūroje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Biblija pastoracijoje [TEP6025] Violeta Slepikaitė 6
Sielovadinis konsultavimas [TEP6030] Gintautas Vaitoška 6
Santuokos sakramento teisiniai aspektai [TEP6035] 6
Krikščioniškoji antropologija postmodernioje visuomenėje [TEP6017] Rimas Skinkaitis 6
Bažnyčios ir valstybės santykiai [TEP7012] Vygantas Malinauskas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Pastoracinės teologijos mokslinių darbų rengimo metodologija [TEP6024] Birutė Obelenienė 6
Sveikata ir krikščioniška moralė [TEP6023] Andrius Narbekovas 6
Tiriamasis darbas Nr. 1: sielovadinio darbo kryptys [TEP6032] Aušra Vasiliauskaitė 6
Rengimas santuokai ir šeimos krizių prevencija [TEP6031] Giedrė Širvinskienė 6
Klinikinės pastoracijos teorija ir praktika [TEP7015] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Pastoracinės veiklos vadyba [TEP6022] 6
Tiriamasis darbas (2) [TEP6011] 6
Komunikacijos priemonės pastoracijoje [TEP7010] 6
Liturginė Dievo tautos bendruomeniškumo pastoracija [TEP7008] 6
Pastoracinė rūpyba [TEP7011] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMTEP01] Andrius Narbekovas 24
Egzaminas Ex Tota Theologia [BAIGMTEP01] 6
Iš viso:
30