Muzikos edukologija

Magistro studijos
Ugdymo mokslai
Muzikos edukologija

Programos pristatymas

Muzikos edukologijos magistro studijų programoje įgysi muzikinio ugdymo, muzikinės raiškos, meninės lyderystės ir vadybos žinių bei kompetencijų, kurios tavo profesinėje veikloje padės tobulinti formaliojo ir neformaliojo muzikinio ugdymo praktiką. Čia gilinsies į muzikinio ugdymo filosofiją, kūrybiškumo ugdymosi strategijas, muzikos mokytojo savireguliaciją ir lyderystę, muzikinio ugdymo teoriją ir praktiką, programų kūrimą ir jų kokybės vertinimą, etnokultūrinius ir socialinius muzikinio ugdymo diskursus, edukacines inovacijas, mokysies atlikti kiekybinius ir kokybinius muzikos edukologinius tyrimus. Baigus šią magistro studijų programą galėsi dirbti muzikos mokytoju ar muzikinio ugdymo organizatoriumi bei vadybininku įvairiose švietimo įstaigose, organizuoti popamokinę, neformaliojo ar privačią muzikinio ugdymo veiklą, dėstyti kolegijose ir universitetuose, dalyvauti moksliniuose tyrimuose, taip pat tęsti studijas susijusių krypčių doktorantūroje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kiekybiniai ir kokybiniai muzikos edukologiniai tyrimai [ŠAMUE003] Ona Monkevičienė 5
Kūrybiškumo ugdymosi strategijos [ŠAMUE005] Asta Lapėnienė 3
Magistro darbo problemos teorinė studija [ŠAMUE004] Jolanta Abramauskienė 5
Muzikinio ugdymo filosofija [ŠAMUE001] Remigijus Vitkauskas 5
Individualus muzikos interpretavimo gebėjimų plėtojimas [ŠAMUE006] Daiva Žitkevičienė 7
Muzikos mokytojo savireguliacija [ŠAMUE002] Rasa Kirliauskienė 5
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Lyderystė muzikiniame ugdyme [ŠAMUE009] Rasa Kirliauskienė 5
Magistro darbo tyrimo strategijos projektas [ŠAMUE008] Jolanta Lasauskienė 5
Muzikinio ugdymo programų kūrimas ir kokybės vertinimas [ŠAMUE007] Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė 5
Muzikinio ugdymo teorijos ir praktika [ŠAMUE011] Vilius Tavoras 3
Skirtingas vaikų galimybes ir poreikius atitinkantis muzikinis ugdymas [ŠAMUE010] Alvyra Galkienė 5
Muzikos interpretavimo gebėjimų plėtojimas kūrybinėse grupėse [ŠAMUE012] Daiva Žitkevičienė 7
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ugdymo projektų vadyba [ŠAMUE015] Jolanta Lasauskienė 5
Etnokultūriniai ir socialiniai muzikinio ugdymo diskursai [ŠAMUE017] Vida Palubinskienė 3
Muzikinio renginio kūrimas ir atlikimas [ŠAMUE018] Daiva Žitkevičienė 7
Muzikos edukacinių tyrimų šiuolaikinės technologijos ir tyrimų rezultatų sklaida [ŠAMUE016] Asta Rauduvaitė 5
Muzikos edukacinių technologijų inovacijos [ŠAMUE020] Jolanta Abramauskienė 5
Muzikinės kūrybos diskursai medijose [ŠAMUE019] Vytautas Barkauskas 5
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMMUE01] Jolanta Lasauskienė 30
Iš viso:
30