Muitinės procesų valdymas

Magistro studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Muitinės procesų valdymas

Programos pristatymas

Muitinės ir procesų valdymo magistrantūros studijų programa – pirmoji Lietuvoje muitinės krypties MBA studijų programa. Ją baigusiems bus suteiktas Verslo administravimo magistro tarptautinis kvalifikacinis laipsnis (angl. Master of Business Administration).

Ši studijų programa apima muitų, mokesčių ir tiekimo grandinių sritis, dėsto tarptautiniai dėstytojai, turintys praktinės patirties. Sudaromos galimybės išvykti į trumpalaikius mokymus/stažuotes užsienyje.

Studijų programos vertė:

  • Patobulinti profesiniai įgūdžiai ir galimas pajamų padidėjimas.
  • Tarpkultūrinio ir anglų kalbos bendravimo įgūdžių tobulinimas.
  • Naujos darbo pozicijos ir naujos karjeros perspektyvos privačiame ir viešajame sektoriuose.
  • Galimybė plėsti savo profesinį tinklą tarptautiniu lygiu.

Studijos pritaikytos dirbantiems asmenims – paskaitos vyksta vakarais nuotoliniu būdu.

Raktiniai žodžiai

#muitinė #importas #exportas #muitinesprocesai #procesuvaldymas #verslovaldymas #tarptautinėprekyba #mokesciuadministravimas #muituadministravimas #rizikosvaldymas

main studijos image

Programą kūrėme kartu su socialiniais partneriais, reaguodami į rinkos poreikius. Programoje sujungėme muitus ir mokesčius, įtraukėme ir tarptautinę prekybą per tiekimo grandines, tvarų muitinės valdymą, komunikaciją, socialinę atsakomybę ir etiką, taip pat aplinkosaugos instrumentus.

Doc. dr. Erika Besusparienė, programos komiteto pirmininkė, dėstytoja

main studijos image

Muitinė yra priekyje, siekdama užtikrinti, kad į rinką patektų tik saugūs, reikalavimus atitinkantys gaminiai ir būtų tinkamai sumokėti reikalingi mokesčiai. Veiksminga kontrolė prasideda nuo žinių, kurios lygiai taip pat reikalingos verslui, kad prekės neužstrigtų pasienyje ir nekiltų problemų.

Enrika Naujokė, Muitinės praktikų asociacijos direktorė

main studijos image

Muitinės procesų supratimas yra gyvybiškai svarbus įmonės planavimui ir rizikos valdymui. Geriausias supratimas grindžiamas pasauline analize. Šis programa sujungia aukščiausią akademinį standartą su praktine patirtimi ir bus naudinga vadovams ir planuotojams iš bet kurios šalies.

Anthony Buckley, Customs Knowledge Institute valdybos atstovas, programos dėstytojas

Partneriai

main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, suteikia galimybę studentams gauti prieigą prie leidinių, užtikrina galimybes megzti ryšius profesiniame muitinės tinkle, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Muitinės mokesčių administravimas ir valdymas [MPV1004] Karlis Ketners 6
Muitinės procedūrų valdymas [MPV1002] Anthony Buckley 6
Muitų ir mokesčių teisė [MPV1001] Karlis Ketners 6
Taikomųjų tyrimų metodologija [MPV1005] Vesa Antti Niskanen 6
Tarptautinės prekybos sandorių apmokestinimo politika [MPV1003] Anthony Buckley 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Darnus muitinės valdymas [MPV1009] Rolandas Drejeris 4
Muitinės darbuotojų vidinė ir išorinė komunikacija [MPV1006] Loreta Bukšnytė-Marmienė 6
Rinkos priemonės ir aplinkosaugos politika [MPV1010] Aušra Nausėdienė 4
Socialinė atsakomybė ir verslo etika [MPV1008] Jurgita Baranauskienė 4
Tiekimo grandinės valdymas ir muitinės supaprastinimai [MPV1007] Anthony Buckley 6
Studijų baigiamasis projektas [BAIGMMPV01] Karlis Ketners 6
Iš viso:
30