Mokyklinė psichologija

Magistro studijos
Socialiniai mokslai
Mokyklinė psichologija

Programos pristatymas

Mokyklinės psichologijos magistro studijų programoje specializuosies psichologinės pagalbos teikime ugdymo proceso dalyviams, mokysies vykdyti vertinamuosius ir mokslinius tyrimus, ugdysi įvairius gebėjimus. Čia susipažinsi su dažniausiomis psichologinėmis problemomis, kurios kyla vaikui ir paaugliui ugdymo įstaigose ir specialisto galimybėmis jas spręsti, psichologinio vaiko įvertinimo principais, skirtingais psichoterapijos ir tyrimų metodais, rizikingo elgesio prevencija, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir paauglių psichologija. Taip pat galėsi išsamiau susipažinti su tau aktualiais pasirenkamaisiais dalykais, nagrinėjančiais konfliktų valdymą, kūrybiškumo lavinimą, darbą su šeima, karjeros konsultavimą ir kitas veiklas ugdymo įstaigose. Baigus šias studijas turėsi reikiamą kvalifikaciją dirbti darželiuose, mokyklose, neformalaus ugdymo įstaigose, teikti šeimos psichologo paslaugas valstybinėse ir privačiose institucijose, vykdyti privačią praktiką, taipogi tęsti studijas socialinių mokslų srities doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#MokyklosPsichologas #ŠvietimoPagalba #PsichologinisVertinimas #PsichologinisKonsultavimas #PrevencijaMokykloje #PsichologinisŠvietimas

main studijos image

Dėstytojai suteikė pakankamai konkrečių žinių, paramos ir padrąsinimo, kurių dėka labiau pasitikėdama savimi galėjau padėti vaikui, paaugliui, šeimai ir mokytojui. Esu dėkinga už pažiūrį į mane, kaip kolegą, asmeninius patirties klodus ir išmintingus atsakymus.

Asta Blandė, absolventė, psichologė, trijų knygų tėvams apie vaikų ir paauglių ugdymą autorė, įvairių praktinių mokymų ugdymo įstaigose lektorė

main studijos image

Mokyklinės psichologijos programa ir yra būtent apie tai, ko man reikėjo. Gavome daug žinių apie vaikus ir šeimas. Be to, studijų programos dalykų seminarai padėjo įgauti nemažai praktinės patirties, kuri yra be galo svarbi psichologo darbe.

Vilma Judenienė, absolventė, Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ psichologė, vaikų dienos centro „Tavo svajonė“ įkūrėja

main studijos image

Universitetas mane suformavo kaip žmogų. Aš tikrai esu nuoširdžiai dėkinga universitetui už tai. Jaučiu, kad tai buvo tie namai, kuriuose aš užaugau. Ką pasiėmiau? Tai gilų atsakomybės jausmą. Nešti atsakomybę už tai, ką aš kalbu ir kaip veikiu. Pagrįsti tai, ką kalbu arba nekalbėti eksperto lūpomis to, ko aš nežinau.

Miglė Motiejūnė, absolventė, „Sąmoninga šeima“ psichologė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Studentų praktika, tyrimai, projektai, konferencijos ir kiti renginiai, dalyvavimas studijų tobulinimo ir įgyvendinimo procese.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vaiko ir paauglio psichologija [PSM5001] Visvaldas Legkauskas 6
Psichologo darbas ir etika ugdymo sistemoje [PSM5013] Albina Kepalaitė 6
Psichologinių tyrimų metodologija [PSM5005] Loreta Gustainienė 6
Psichologinis vaiko įvertinimas I [PSM5017] Jurga Misiūnienė 6
Magistro baigiamojo darbo projektas: mokslinės problemos analizė [BAIGMPSM03] Loreta Bukšnytė-Marmienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir paauglių psichologija [PSM5009] Liuda Šinkariova 6
Psichologinis vaikų ir paauglių konsultavimas ir psichoterapijos metodai ugdymo įstaigose [PSM5019] Albina Kepalaitė 6
Psichologinis vaiko įvertinimas II [PSM5018] Jurga Misiūnienė 6
Magistro baigiamojo darbo projektas: mokslinio tyrimo planas [BAIGMPSM04] Loreta Bukšnytė-Marmienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Konfliktų valdymas ugdymo įstaigose [PSM5014] 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Specialybės praktika Nr.1 [PSM5011] Jurga Misiūnienė 6
Prevencinio darbo kryptys mokykloje [PSM5012] 6
Daugiamačiai duomenų analizės metodai psichologijoje [PSO6011] Aušra Saudargienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Darbas su grupėmis ugdymo įstaigose [PSM5015] Albina Kepalaitė 6
Į sprendimus sutelktos trumpalaikės terapijos pritaikymas ugdymo įstaigose [PSM5016] Viktorija Čepukienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Specialybės praktika Nr.2 [PSM5006] Jurga Misiūnienė 12
Magistro baigiamasis darbas [BENMPSM01] Loreta Bukšnytė-Marmienė 18
Iš viso:
30