Mokomojo dalyko pedagogika: muzikos pedagogika

Bakalauro ir vientisosios studijos
Ugdymo mokslai
Mokomojo dalyko pedagogika: muzikos pedagogika

Programos pristatymas

Muzika, tai universali kalba. Jei nori padėti muziką atrasti kitiems, tapti kvalifikuotu muzikos pedagogu ir meninių projektų organizatoriumi, gebančiu įgytas universitete kompetencijas panaudoti mokinių muzikinio ugdymo tobulinimui – drąsiai rinkis muzikos pedagogikos studijų programą. Čia Studijų metu lavinsi tiek savo asmeninę meninę raišką ir žinias, tiek pedagogo kompetencijas. Susipažinsi su solfedžio, harmonijos, aranžuotės, polifonijos mokymo principais, mokykliniais muzikos instrumentais, įvairiomis muzikos atlikimo formomis. O Savo muzikinį išsilavinimą gilinsi ir būsimoms pamokoms įkvėpimo semsies iš pasaulio muzikos kultūros istorijos Muzikos pedagogikos programoje studijuosi ir būsimam pedagogui būtinus raidos psichologijos, emocinio intelekto ugdymo, pedagogikos, ugdymo turinio kūrimo, muzikos pedagogikos pagrindus ir kitus dalykus. Po šių studijų galėsi dirbti šiuolaikišku muzikos pedagogu valstybinėse ar privačiose mokyklose, įvairiose neformaliojo švietimo organizacijose Lietuvoje ir svetur - visur, kur reikalingi aukštos kvalifikacijos muzikos pedagogikos specialistai.

Raktiniai žodžiai

#muzikinis ugdymas #muzikos didaktika #kompiuterinės muzikos technologijos #pedagogas #dainavimas #fortepijonas #koncertinė veikla #miuziklai #instrumentai #šiuolaikinė mokykla #kūrybiškumas #meninė raiška #individualumas #projektai #tarptautiškumas #muzikalumas #VDUŠvietimoakademija #Vilnius

Studijų programos žmonės

main studijos image

Studijose sudaromos galimybės plėtoti studentų individualią meninę raišką integruojant kompiuterines muzikos technologijas bei projektines veiklas. Viena iš jų – muzikinių spektaklių, miuziklų projektavimas bei įgyvendinimas. Tai plataus spektro muzikinis ugdymas, skatinantis studentų saviraiškos poreikius. Įgyta patirtis aktuali organizuojant inovatyvią muzikinio ugdymo pedagoginę praktiką.

Doc. Vytautas Barkauskas, kompozitorius, programos dėstytojas

main studijos image

Šiose studijose galėjau išbandyti save įvairiuose vaidmenyse, įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių įgūdžių, tai tapo neįkainojama patirtimi. Galiu drąsiai sakyti, kad visi studentai turi galimybę realizuoti savo idėjas, tobulėti, augti ir kurti kartu su stipria programos dėstytojų komanda. Sukaupta patirtis ir žinios tapo sėkmingu karjeros galimybių pagrindu siekiant savo svajonių.

Greta Šadeikytė, absolventė

main studijos image

Šios studijos yra įvairiapusiškos. Jose kiekvienas tobulėja, turi galimybę dalyvauti įvairiose jį dominančiose paskaitose, plėsti savo akiratį. Studijuojant netrūksta galimybių meninei raiškai, o studijų pabaigoje jautiesi gerai žiniomis pasikaustęs ir iššūkių nebijantis pedagogas. Čia vietą atras kiekvienas norintis muzikuoti, mokyti ir mokytis.

Greta Šarkovaitė, absolventė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Šiuolaikinis gyvenimas asmeniui ir jo ugdymui kelia ir tradicinius, ir visai naujus reikalavimus. Mokykloje, derinant klasikinio ir moderniojo ugdymo sistemų privalumus, būsimiems muzikos pedagogams sudaromos palankios sąlygos tobulinti profesines ir dalykines kompetencijas, reflektuoti studijose ir pedagoginėje praktikoje įgytą patirtį, gebėti kūrybiškai ją interpretuoti dinamiško šiuolaikinio ugdymo kontekste.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Harmonija ir solfedžio [MDP1050] 4
Kompiuterinės muzikos technologijos [MDP1053] 3
Mokykliniai muzikos instrumentai [MDP1051] 3
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dainavimas) 1 [MDP1049] 7
Muzikos pedagogikos pagrindai [MDP1052] 3
A grupės dalykai 10
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Lietuvių muzikos istorija [MDP4006] 3
Polifonija ir solfedžio [MDM1002] 4
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dainavimas) 2 [MDM1008] 7
Bendroji ir raidos psichologija [MDP4005] Ala Petrulytė 3
Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių ugdymas [MDP1071] Juratė Česnavičienė 3
Bendroji ir raidos psichologija [MDP4005] Ala Petrulytė 3
Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių ugdymas [MDP1071] Juratė Česnavičienė 3
A grupės dalykai 10
Iš viso:
24
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Aranžuotė ir solfedžio [MDP2040] 4
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dainavimas) 3 [MDP2039] 7
Pedagogo asistento praktika [MDP2004] Odeta Norkutė 6
Pedagogika [MDP2003] Tetiana Ponomarenko 4
Emocinio intelekto ugdymas [MDP2006] Aurelija Stelmokienė 3
Pedagogika [MDP2003] Tetiana Ponomarenko 4
Emocinio intelekto ugdymas [MDP2006] Aurelija Stelmokienė 3
A grupės dalykai 6
Iš viso:
23
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Didaktinės muzikos technologijos [MDP3018] 5
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dainavimas, dirigavimas) 4 [MDP2097] 8
Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas [MDP2005] Odeta Norkutė 3
Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas [MDP2005] Odeta Norkutė 3
A grupės dalykai 14
Iš viso:
27
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dalyko didaktika 1 (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio meninio ugdymo didaktika) [MDP3073] 4
Etninė kultūra ir ansamblinis folklorinis muzikavimas [MDP3017] 5
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dirigavimas) 5 [MDP3126] 8
Muzikos estetika ir kūrinių analizė [MDP3127] 3
Pasaulio muzikos kultūros istorija 1 [MDP3016] 3
Pasaulio tradicinė muzika [MDP3149] 4
Įtraukusis ugdymas [MDP3014] Agnė Brandišauskienė 3
Įtraukusis ugdymas [MDP3014] Agnė Brandišauskienė 3
Iš viso:
27
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dalyko didaktika 2 (pagrindinio ir vidurinio muzikinio ugdymo didaktika) [MDP3135] 4
Muzikos atlikimas (fortepijonas, choro studija, dirigavimas) 6 [MDP3136] 8
Pasaulio muzikos kultūros istorija 2 [MDP3047] 3
Pedagoginių tyrimų teorija ir metodika, kursinis darbas [MDP3059] 3
Pedagoginė praktika globojant mentoriui [MDP3002] Vesta Aleknavičiūtė 12
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Choro studija [MDP4068] 4
Muzikinio ugdymo tyrimai [MDP4009] 3
Neformalus muzikinis ugdymas [MDP4070] 5
Žaidimų pedagogika [MDP4071] 3
Savarankiška pedagoginė praktika [MDP4001] Linas Jašinauskas 12
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas [BAIGMDP01] Renata Kviklienė 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Muzikinė kūryba [MDP4072] 5
Muzikinės veiklos psichologija [MDP4082] 4
Muzikiniai projektai [MDP4081] 6
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBMDP01] Estela Daukšienė 15
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBMDP01] Estela Daukšienė 15
Iš viso:
15