Mokomojo dalyko pedagogika: dailės pedagogika

Bakalauro ir vientisosios studijos
Ugdymo mokslai
Mokomojo dalyko pedagogika: dailės pedagogika

Programos pristatymas

Sakoma, kad kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkai tai žino. Bet tai žino ir vaikai. Jei turi meninių gabumų ir nori padėti juos atskleisti kituose, tavo kryptis - dailės pedagogika. Čia lavinsi tiek savo asmeninę meninę raišką ir žinias, tiek pedagogo kompetencijas. Studijose susipažinsi su spalvotyra, kompozicija, piešimo ir tapybos mokymo metodais, tokiomis skirtingomis meninės raiškos priemonėmis kaip lipdyba, grafika, dizainu, erdvine plastika, medijomis ir instaliacijomis. Taip pat būsimam pedagogui būtinais raidos psichologijos, emocinio intelekto ugdymo, pedagogikos, ugdymo turinio kūrimo, dailės didaktikos ir kitais dalykais. Po šių studijų galėsi dirbti šiuolaikišku dailės pedagogu valstybinėse ar privačiose mokyklose, įvairiose neformalaus švietimo organizacijose Lietuvoje ir svetur - visur, kur reikalingi aukštos kvalifikacijos dailės pedagogikos specialistai.

Raktiniai žodžiai

#dailė #dailėspedagogika #kompozicija #mokytojas #VDUŠvietimoakademija #Vilnius

Studijų programos žmonės

main studijos image

Studijų metu įgijau daug kompetencijų, kurios ne tik palengvino darbą mokykloje, bet ir atskleidė jo kūrybines galimybes. Mokinių džiaugsmas kuriant ir matant sukurtą rezultatą yra nuostabus jausmas man. Labai gera matyti mokinių akis, kurios žiba troškimu kurti. Džiaugiuosi būdama dailės mokytoja ir galėdama stebėti moksleivių kūrybinius sprendimus ir džiaugsmą.

Auksė Žukaitė, absolventė, S. Daukanto gimnazijos dailės ir fotografijos mokytoja, Juodšilių ,,Šilo” gimnazijos dailės ir fotografijos mokytoja

main studijos image

Studijos kupinos įvairių sričių meno disciplinų bei praktikos, taip pat kultūros vadybos, pedagogikos, parodų organizavimo ir kitų žinių reikalingų sėkmingai dirbti meno ir kultūros srityse. „Norint iš tiesų realizuoti save ir būti sėkmingam - tereikia visą gyvenimą išlikti smalsiam“.

Erika Petunovienė, absolventė, Kultūros ministerijos valstybės tarnautoja, Lietuvos dailininkų sąjungos narė

main studijos image

Baigiau Dailės pedagogikos studijų programą ir ją dėsčiusius dėstytojus prisimenu geruoju iki šiol, nes leido būti savimi, neprimesdami savo kūrybos nusistatymų ar požiūrio. Programa suteikia platų žinių spektrą, kurios reikalingos dailės mokytojo darbe, meninėje kūryboje ir tavo kaip kūrėjo atsiskleidimui.

Andrius Makarevičius, absolventas, direktorius SinThesis Gang Meno kūrėjas, dailininkų sąjungos narys

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais rengiami ir realizuojami bendri projektai, konferencijos, studentų ir dėstytojų mainai, praktikos, edukacinės išvykos. Viena partnerių yra Lietuvos dailininkų sąjunga, kurios nariai yra ir VDU absolventai, kartu su LDS rengia ir realizuoja edukacinius projektus. Bendradarbiaujame su ,,Meno bangomis” ir kt. organizacijomis

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dailės studijų pagrindai [MPD1001] 4
Spalvotyra [MPD1003] 4
Vizualinės raiškos pagrindai [MPD1002] 4
A grupės dalykai 18
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Piešimas ir jo mokymas 1 [MDM1004] 8
Kompozicija ir jos mokymas 1 [MDP1005] 3
Lipdyba [MDM1006] 3
Bendroji ir raidos psichologija [MDP4005] Ala Petrulytė 3
Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių ugdymas [MDP1071] Juratė Česnavičienė 3
Bendroji ir raidos psichologija [MDP4005] Ala Petrulytė 3
Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių ugdymas [MDP1071] Juratė Česnavičienė 3
A grupės dalykai 10
Iš viso:
24
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kompozicija ir jos mokymas 2 [MDP2019] 4
Medijų raiška [MDP2017] 5
Piešimas ir jo mokymas 2 [MDP2024] 3
Pedagogo asistento praktika [MDP2004] Odeta Norkutė 6
Pedagogika [MDP2003] Tetiana Ponomarenko 4
Emocinio intelekto ugdymas [MDP2006] Aurelija Stelmokienė 3
Pedagogika [MDP2003] Tetiana Ponomarenko 4
Emocinio intelekto ugdymas [MDP2006] Aurelija Stelmokienė 3
A grupės dalykai 6
Iš viso:
24
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kompozicija ir jos mokymas 3 [MDP2033] 3
Meno istorija [MDP2074] 4
Piešimas ir jo mokymas 3 [MDP2032] 4
Tapyba ir jos mokymas 1 [MDP2030] 6
Tapyba ir jos mokymas 2 [MDP2031] 3
Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas [MDP2005] Odeta Norkutė 3
Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas [MDP2005] Odeta Norkutė 3
A grupės dalykai 6
Iš viso:
26
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dizainas [MDP3006] 4
Erdvinė plastika [MDP3009] 6
Kompozicija ir jos mokymas 4 [MDP3008] 4
Meninio ugdymo tyrimai 1 [MDP3036] 3
Tapyba ir jos mokymas 3 [MDP3007] 6
Dalyko didaktika 1 [MDP3115] Renata Kviklienė 4
Įtraukusis ugdymas [MDP3014] Agnė Brandišauskienė 3
Įtraukusis ugdymas [MDP3014] Agnė Brandišauskienė 3
Iš viso:
27
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Meninio ugdymo tyrimai 2 [MDP3044] 3
Dailės didaktika 2 [M000B030] 4
Mišrių technikų raiška [MDP3045] 5
Parodų kuravimas ir organizavimas [MDP3046] 3
Pedagoginė praktika globojant mentoriui [MDP3002] Vesta Aleknavičiūtė 12
Iš viso:
27
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dvimatė ir trimatė kompozicija [MDP4047] 5
Grafinio dizaino raiška [MDP4046] 5
Laisvas piešimas [MDP4045] 5
Savarankiška pedagoginė praktika [MDP4001] Linas Jašinauskas 12
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas [BAIGMDP01] Renata Kviklienė 3
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Grafikos projektas [MDP4063] 5
Instaliacijos [MDP4062] 5
Modernioji tapyba [MDP4016] 5
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBMDP01] Estela Daukšienė 15
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBMDP01] Estela Daukšienė 15
Iš viso:
15