Mokomojo dalyko edukologija

Magistro studijos
Ugdymo mokslai
Mokomojo dalyko edukologija

Programos pristatymas

Mokomojo dalyko edukologijos magistro studijų programoje įgysi gebėjimus analizuoti ir sisteminti naujausias ugdymo, tame tarpe ir didaktikos mokslų ir profesinės srities žinias, jų sąveikos pagrindu profesionaliai ir kūrybiškai projektuoti, realizuoti ir tobulinti inovatyvų ugdymo turinį pasirinktoje specializacijoje, inicijuoti ugdymo veiklos pokyčius vadovaujantis kitų ir paties savarankiškai atliktais kompleksiniais švietimo ir/ar ugdymo problemos tyrimais, strategiškai mąstyti ir atsakingai veikti daugialypėse ugdymo aplinkose lokaliame ir globaliame kontekstuose. Programa grindžiama ugdymo filosofijos, neuropsichologijos, didaktikos mokslų fundamentinėmis žiniomis ir naujausiais mokslo pasiekimais. Nuo pirmojo semestro studentai renkasi vieną iš trijų specializacijų.

  • Profesinio mokymo specializacija skirta profesinių mokyklų mokytojams ir kitiems pedagogams, siekiantiems aukštesnės profesinės kvalifikacijos. Šios specializacijos magistrantai gilinasi į profesinio mokymo didaktikos ir metodologijos ypatumus, profesinės veiklos inovacijų taikymo ugdymo procese specifiką.
  • Daugiakalbio ugdymo specializacija skirta įvairių tipų mokyklų užsienio kalbų mokytojams ir kitiems pedagogams, siekiantiems aukštesnės profesinės kvalifikacijos. Specializacijos magistrantai plėtoja pasirinktos užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją, gilinasi į kalbinės įvairovės puoselėjimo, kalbos variantiškumo aspektus, mokosi parengti kultūriškai aktualų pliuralistinį užsienio kalbos ugdymo turinį.
  • STEM ugdymo specializacija skirta matematikos, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, technologijų mokytojams ir kitiems pedagogams, siekiantiems aukštesnės profesinės kvalifikacijos. Programos absolventai turės pagrindines STEM ugdymo, jo vertinimo, tyrimų ir STEM komunikacijos kompetencijas, galės konsultuoti STEM mokymo klausimais dalykų mokytojus, kurti ir įgyvendinti STEM projektus, organizuoti STEM renginius ir tinklaveiką.

Pabaigus studijas suteikiamas ugdymo mokslų magistro laipsnis. Baigusiems studijų programą pedagogo profesinė kvalifikacija nėra suteikiama.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Modernioji didaktika ir edukacinės technologijos [MDE5001] Nijolė Čiučiulkienė 6
Ugdymo neuropsichologija [MDE5003] Aušra Daugirdienė 6
Ugdymo filosofija ir teorija [MDE5002] Sigitas Daukilas 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Lyderystė įtraukiajam ugdymui [MDE6001] Gedas Malinauskas 6
Profesinio ugdymo metodologija [MDE5010] Sigitas Daukilas 6
Profesinės veiklos inovacijos [MDE5011] Vidmantas Tūtlys 6
Mokomojo dalyko edukologija
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Dizaino mąstysena [MDE5021] 6
STEM ugdymas ir jo ypatumai [MDE5009] 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Edukologinių tyrimų metodologija [MDE5004] Rita Mičiulienė 6
Profesijos mokymo metodika [MDE6004] Sigitas Daukilas 6
Mokymosi pasiekimų vertinimas skaitmeninėje aplinkoje [MDE6003] Airina Volungevičienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinis tiriamasis darbas 1 [MDE5006] Rita Mičiulienė 6
Mentorystė profesiniame mokyme [MDE5007] Nijolė Čiučiulkienė 6
Pasirenkami dalykai 1
Pedagoginė komunikacija ir retorika [MDE5012] Nijolė Čiučiulkienė 6
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mokslinis tiriamasis darbas 2 [MDE6002] 6
Statistiniai metodai edukologiniuose tyrimuose [MDE5005] 6
Mokomojo dalyko edukologija
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Formalus ir neformalus STEM ugdymas ir jų aplinkos [MDE6013] 6
Mokomojo dalyko edukologija
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vadovavimo švietimo organizacijai psichologija [MDE6006] 6
Iš viso:
12
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMPRE01] Rita Mičiulienė 30
Iš viso:
30