Lyginamosios kultūrų studijos

Magistro studijos
Humanitariniai mokslai
Lyginamosios kultūrų studijos

Programos pristatymas

Šioje nuotoliniu būdu organizuojamoje magistro studijų programoje mokysies rašyti analitinius kultūrą analizuojančius straipsnius, rengti ir įgyvendinti įvairius nacionalinius bei tarptautinius kultūrinius projektus, atlikti jų ekspertinį vertinimą, konsultuoti kultūros, mokslo ir švietimo, turizmo srities bei visuomenines institucijas ir organizacijas. Studijų metu taip pat lavinsi mokslinių kultūros tyrimų vykdymo įgūdžius. Lyginamosios kultūrų studijos patogios dirbantiems ar gyvenantiems užsienyje - paskaitos vyksta vakarais nuotoliniu būdu, o jų įrašus gali peržiūrėti tau tinkamu metu. Nuotolinių studijų aplinkoje rasi ir visą studijų medžiagą, užduotis bei atsiskaitymų klausimus. Studijų metu gilinsies į Europos tautų papročius ir materialinę kultūrą, etnologijos teorijas, šiuolaikinį folklorą, religijas, musulmonų visuomenių etnines kultūras. Be to, galėsi pasirinkti tave dominančius dalykus: nuo etniškumo, migracijos ir identiteto politikos iki Lietuvos etninių grupių kultūros. Baigus šias studijas išmanysi kultūrų skirtumus, mokėsi moksliškai analizuoti ir vertinti skirtingas kultūras, šiuolaikinius etninius ir kultūrinius procesus, vykdyti kultūros tyrimus. Šios žinios tau leis dirbti kultūros specialistu leidyklose, žiniasklaidoje, viešųjų ryšių sektoriuje, kultūros centruose, atstovybėse užsienio šalyse, paveldosaugos, kultūros politikos ir kultūros vadybos srityse, edukatoriumi, kelionių agentūrose ekskursijų vadovu ir konsultantu, vadovauti neformaliojo švietimo grupėms, dėstyti valstybinėse švietimo institucijose. Taip pat galėsi tęsti studijas toliau humanitarinių ar socialinių mokslų doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#kultūra #lyginamosioskultūrųstudijos #kultūriniaiprocesai #visuomenė #identitetas

main studijos image

Šios studijos – tai kultūrų pažinimo kelias. Džiaugiuosi, kad paskaitų ir seminarų metu galėjau laisvai rinktis temas ir gilintis į tuos kultūrinius reiškinius ir praktikas, kurie man yra įdomūs. Lyginamosios kultūrų studijos man buvo lūžio taškas, kurios padėjo atverti mano kūrybiškumą ir sugrąžino smalsų žvilgsnį į aplinką.

Lina Kukytė, programos absolventė, Etnologijos krypties doktorantė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Programa glaudžiai bendradarbiauja su kultūros, mokslo ir švietimo, turizmo srities bei visuomeninėms institucijoms ir organizacijomis.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Etnologijos teorijos [ETN5021] Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė 6
Religijų studijos [ETN5016] Dalia Senvaitytė 6
Materialinės kultūros paveldas [ETN6014] Giedrė Barkauskaitė 6
Musulmonų visuomenių etnologija [ETN5022] Egdūnas Račius 6
Tiriamasis darbas (1) [ETN5009] Giedrė Barkauskaitė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Šiuolaikinis folkloras [ETN5015] Giedrė Barkauskaitė 6
Europos tautų papročiai [ETN6012] Arūnas Vaicekauskas 6
Kultūros tyrimų metodai ir tyrimo etika [ETN6015] Žieda Tamašauskaitė 6
Tiriamasis darbas (2) [ETN6010] Giedrė Barkauskaitė 6
Pasirenkami dalykai I
Kultūrinė žiniasklaida [LLT6013] Dalia Kuizinienė 6
Specialus kursas [ETN6004] Giedrė Barkauskaitė 6
Tarpkultūriniai lyčių ir gyvenimo ciklo tyrimai [ETN5024] Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė 6
Etniškumo ir migracijos tyrimai [ETN6013] Laimutė Anglickienė 6
Kultūrinių projektų valdymas [ETN5019] Laimutė Anglickienė 6
Kultūrinė psichologija [ETN5008] Dalia Senvaitytė 6
Kultūrinis turizmas [ETN5017] Dalia Senvaitytė 6
Kalba ir tapatybė [MLS5002] Ineta Dabašinskienė 6
Miesto kraštovaizdis ir kultūra: teorijos ir tyrimai [ETN6016] Žieda Tamašauskaitė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tiriamasis darbas (3) [ETN6008] Giedrė Barkauskaitė 6
Pasirenkami dalykai I
Lietuvos etninių grupių kultūra [ETN6007] Laimutė Anglickienė 6
Europos kultūrinė įvairovė [ETN6011] Egdūnas Račius 6
Specialus kursas [ETN6004] Giedrė Barkauskaitė 6
Kultūrinių projektų valdymas [ETN5019] Laimutė Anglickienė 6
Tarpkultūriniai lyčių ir gyvenimo ciklo tyrimai [ETN5024] Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė 6
Kultūrinė psichologija [ETN5008] Dalia Senvaitytė 6
Etniškumo ir migracijos tyrimai [ETN6013] Laimutė Anglickienė 6
Kultūrinė žiniasklaida [LLT6013] Dalia Kuizinienė 6
Kultūrinis turizmas [ETN5017] Dalia Senvaitytė 6
Miesto kraštovaizdis ir kultūra: teorijos ir tyrimai [ETN6016] Žieda Tamašauskaitė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMETN01] Giedrė Barkauskaitė 30
Iš viso:
30