Logistika ir prekyba

Bakalauro ir vientisosios studijos
Verslo ir viešoji vadyba
Logistika ir prekyba

Programos pristatymas

Tikriausiai žinai, kad logistika ir prekyba įveikia veiklos sąstingius ir krizes pasaulyje? Tai perspektyvi pramonės ir paslaugų sritis, prisitaikanti prie geopolitinių poslinkių, nuolat judanti į priekį. Labai paklausūs tampa profesionalūs darbuotojai, kuriantys ir kokybiškai valdantys išmanią, darnią aplinkai logistikos veiklą, pasitelkiantys pažangiausius pardavimo metodus, gebantys dirbti su IT programomis logistikos ir prekybos įmonėse, galintys vystyti šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą ar kuriantys ir plėtojantys savo e-verslą. Kol vyks prekyba, reikės ir logistikos, o išmanyti abi sritis – tiesiog tobula! Rinkis dinamiką, dirbk sparčiai besivystančiame logistikos ir prekybos sektoriuje!

Raktiniai žodžiai

#logistika #prekyba #transportas #ITprogramos #pardavimai #elektroninėprekyba #verslovystymas #rinka #klientai #komunikacija

main studijos image

Procesų planavimas, organizavimas bei stebėjimas šiandien leidžia priimti efektyvesnius ir ekonomiškai naudingesnius logistikos ir prekybos sprendimus. Rekomenduoju Logistikos ir prekybos studijas, nes šie specialistai ypač reikalingi ir perspektyvūs darbo rinkoje, o jų poreikis augs ir ateityje.

Evaldas Karvelis, absolventas, UAB „Naujasis Nevėžis“ Realizacijos skyriaus vadovas

main studijos image

Dar tik įpusėjusios Logistikos ir prekybos studijos padėjo išsiugdyti tokių kompetencijų, kurios leidžia nauju žvilgsniu vertinti kylančius rinkodaros ar verslo klausimus ir jau dabar duoda grąžą. Ateityje savo žinias norėčiau pritaikyti nekilnojamojo turto verslo srityje.

Matas Laurynas Kazlauskas, studentas

main studijos image

Logistika leidžia sujungti vartotojų koncentracijų vietas. Niekas nejungia pasaulio taip, kaip tarptautinė pervežimų grandinė. Logistikos plėtros dėka šiandien yra sukurta labai efektyvi tarptautinio verslo sistema. Dirbdami kartu galime aprūpinti pasaulio gyventojus dideliu prekių pasirinkimu.

Andrius Šumskis, UAB „Hegelmann Logistics“ direktorius

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Aktyviai bendradarbiaujama su partneriais organizuojant šviečiamąsias paskaitas, vizitus įmonėse, mokomąsias praktikas, projektines veiklas, svarstant specialistų rengimo klausimus. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Mikroekonomika [EVEAB010] Anastasija Novikova 6
Verslo ir viešosios vadybos pagrindai [EVVKB036] Lina Marcinkevičiūtė 4
Matematika [MAT1001] Linas Martišauskas 6
A grupės dalykai 14
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Makroekonomika [EVEAB020] Bernardas Vaznonis 6
Bioekonomika [EVEAB756] Vladzė Vitunskienė 4
Specialybės kalba [EVVKB077] Regina Sabonytė 4
Buhalterinė apskaita [EVEAB450] Dalia Juočiūnienė 6
A grupės dalykai 10
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Finansų pagrindai [EVEAB300] Jurgita Baranauskienė 6
Žmogiškųjų išteklių valdymas [EVVKB304] Asta Raupelienė 4
Logistikos technika ir technologijos [IFEBB127] Aušra Čiplienė 6
A grupės dalykai 14
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Logistikos valdymas [EVVKB750] Milita Vienažindienė 6
Transporto sistemos [EVVKB586] Milita Vienažindienė 6
Verslo vystymas [EVVKB760] Jolita Greblikaitė 6
Verslo teisė [EVVKB094] Jolanta Vilkevičiūtė 4
Prekybos rinkodara [EVVKB686] Vitalija Vanagienė 4
A grupės dalykai 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Logistikos verslo administravimas [EVVKB820] Aistė Čapienė 6
Verslo planavimas ir vertinimas [EVVKB560] Rolandas Rakštys 6
Komercinės sutartys [EVVKB360] Dalia Perkumienė 4
Kokybės vadyba [EVVKB500] Vitalija Vanagienė 4
Sandėliavimas ir atsargų valdymas [EVVKB664] Milita Vienažindienė 4
Prekybos valdymas ir elektroninė prekyba [EVVKB776] Indra Mūgienė 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Tarptautinė prekyba [EVEAB056] Valdemaras Makutėnas 4
Vartotojų elgsena [EVVKB710] Jolita Greblikaitė 4
Verslumo ugdymas [EVVUB003] Jurgita Zaleckienė 6
Logistikos ir prekybos rinkos tyrimai [EVVKB614] Gintarė Vaznonienė 4
Logistikos ir prekybos kursinis darbas [EVVKD001] Gintarė Vaznonienė 4
Verslo komunikacija [EVVKB736] Daiva Urmonienė 4
Logistikos ir prekybos projektų valdymas [EVVKB674] Rimantas Dapkus 4
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Logistikos ir prekybos profesinės veiklos praktika [EVPPBL01] Vilma Tamulienė 15
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBLIP01] Vilma Tamulienė 15
Iš viso:
30