Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Magistro studijos
Žemės ūkio mokslai
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Programos pristatymas

Magistratūros studijų programos Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius teorines žinias laukinių gyvūnų biologijos ir ekologijos, populiacijų tvarkymo, racionalaus jų išteklių naudojimo bei apsaugos besikeičiančiomis antropogeninio poveikio sąlygomis srityje, gebančius kūrybiškai pritaikyti naujausias žinias, metodus bei technologijas praktikoje, galinčius savarankiškai atlikti tyrimus, įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą valstybiniame ar privačiame sektoriuje. Tai studijos mylintiems gamtą ir neabejingiems laukinių gyvūnų populiacijų, o kartu ir žmonijos ateičiai.

Raktiniai žodžiai

#gyvūnai #medžioklė #miškas #biologinėįvairovė #miškoapsauga #klimatokaita #rekreacija #tvarusištekliųnaudojimas #medžioklėtvakra #gamtotvarka

main studijos image

Domiuosi gyvąja gamta visą savo gyvenimą. Baigus studijas VDU ŽŪA mano veikla tapo profesionali, tyrinėju Lietuvoje gyvenančius stambiuosius plėšrūnus ir užsiimu retų laukinių gyvūnų populiacijų atkūrimu. Mano pasirinkimas studijuoti VDU ŽŪA buvo vienas geriausių mano gyvenimo žingsnių.

Petras Adeikis, absolventas

main studijos image

Studijuodama turiu galimybę ne tik tobulėti įgyjant profesinių žinių, padedančių geriau pažinti Lietuvos fauną ir jos populiacijų valdymo aspektus, bet ir gaunu galimybę susipažinti su įvairių sričių profesionalais, plėsti akiratį ir patirti daug gražių akimirkų.

Dalia Kančauskatė, studentė

main studijos image

Baigę studijas žinosite medžiojamųjų gyvūnų populiacijų reguliavimo būdus, terminus, naujausius apskaitos metodus. Susipažinsite su laukinės gyvūnijos apsauga ir jiems būtinos gyvenamosios aplinkos išsaugojimu, saugomų rūšių laukinių gyvūnų laikymu nelaisvėje, veisimu, išleidimu į jiems tinkamas buveines.

Dr. Artūras Kibiša, programos dėstytojas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant mokomąsias praktikas, meistriškumo pamokas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Medžioklės įrankiai ir priemonės [LGV5013] 4
Gyvūnų ekologija ir etologija [LGV5014] Renata Špinkytė-Bačkaitienė 4
Medžioklinė teriologija ir ornitologija [LGV5003] Gediminas Brazaitis 6
Medžioklės technologija [LGV5021] 4
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Laukinių gyvūnų tyrimo metodologija [LGV5001] Gediminas Brazaitis 6
Laukinių gyvūnų ligos ir parazitai [LGV5016] 4
Medžioklėtvarka ir laukinių gyvūnų populiacijų valdymas [LGV5022] 4
Laukinių gyvūnų naudojimas ir medžioklės etika [LGV5023] 6
Iš viso:
20
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Ichtiologija ir akvakultūra [LGV5004] Anželika Dautartė 6
Gyvūnų genetika [LGV5019] 4
Biotechnija ir medžioklės ūkio produktyvumas [LGV6039] 6
Iš viso:
16
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Stuburinių gyvūnų įvairovė ir apsauga [LGV6009] Gediminas Brazaitis 6
Pasirenkami dalykai I
Medžioklinė kinologija [LGV5015] 4
Gamtotvarka [LGV6040] 4
Laukinių gyvūnų veisimas ir laikymas nelaisvėje [LGV5024] 4
Sausumos ekosistemų įvairovė ir apsauga [LGV6018] 4
Nuotoliniai tyrimai miškininkystėje [LGV6023] 4
Miško ekosisteminės paslaugos [LGV6024] 4
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Laukinių gyvūnų apsaugos ir naudojimo teisė [LGV5009] 6
Pasirenkami dalykai I
Rekreacinė miškininkystė ir parkotyra [LGV6026] 4
Miško ekosistemų dinaminis tvarumas [LGV6027] 4
Miško išteklių rinkodara ir verslas [LGV6028] 4
Kraštotvarka [LGV6029] 4
Augalų įvairovė ir apsauga [LGV6030] 4
Anglies apskaita ir klimato kaitos valdymas [LGV6031] 4
Taikomoji entomologija [LGV6025] 4
Inovacijos miškų ūkyje [LGV6037] 4
Miško monitoringas [LGV6038] 4
Pasirenkami dalykai II
Mokslinis tiriamasis darbas [LGV6032] 4
Mokslinė komunikacija [LGV6033] 4
Profesijos edukologija [LGV6034] 4
Konsultavimo metodologija [LGV6035] 4
Daugiamatės statistikos metodologija [LGV6036] 4
Iš viso:
18
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Baigiamasis darbas [BENMLGV02] 30
Iš viso:
30