Kraštovaizdžio dizainas

Bakalauro ir vientisosios studijos
Žemės ūkio mokslai
Kraštovaizdžio dizainas

Programos pristatymas

Tai studijos puoselėjantiems ir kuriantiems šiuolaikišką bei draugišką aplinką. Kraštovaizdžio dizaino specialistas racionaliai planuoja, formuoja kraštovaizdį ir erdves, užtikrinant jų kokybę bei grožį, projektuoja želdynus, sodus, įgyvendina aplinkotvarkos ir kraštovaizdžio architektūros projektus taikant pažangias augalų auginimo technologijas, geba valdyti želdininkystės verslą atliepiant globalius atsakingo elgesio ir darnos su gamta siekius. Kraštovaizdžio dizainas apima natūralios ir sukurtos aplinkos analizę, planavimą, projektavimą ir įgyvendinimą.

Raktiniai žodžiai

#kraštovaizdis #dizainas #aplinka #želdiniai #estetika #grožis #funkcionalumas #verslas #kūryba #projektavimas

main studijos image

Pasirinkimas gilinti žinias VDU ŽŪA buvo geriausias mano sprendimas. Kompetentingi ir kūrybingi dėstytojai išmokė pažvelgti į kuriamą aplinką kitu kampu – kai tampa svarbios ne tik detalės, bet ir visuma, kai žmogaus pojūčiai persipina su erdvių dėstymu, želdinių kompozicijomis, techninių dalykų gausa.

Vilma Vebeliūnienė, absolventė, socialinė partnerė, UAB „Saulainė“ įkūrėja, kraštovaizdžio architektė

main studijos image

Kraštovaizdžio dizainas – tai erdvė kūrybai. Želdininkystės ir kraštovaizdžio dizaino specialistai labai laukiami mūsų ir kitose šios srities įmonėse.

Arvydas Rutkauskas, socialinis partneris, UAB „Želdynėlis“ vadovas

main studijos image

Studijose įgytos žinios padėjo nesunkiai surasti mėgstamą darbą ir kilti pareigose. Augalų pažinimo ir priežiūros žinios, kompiuterinių projektavimo programų įvaldymas padeda įgyvendinti kasdienes profesines užduotis. Drąsiai sakau, kad studijos buvo naudingos ir reikalingos kuriant nuosavą verslą.

Martynas Tamošiūnas, absolventas, verslininkas

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Su partneriais glaudžiai bendradarbiaujama organizuojant mokomąsias praktikas, projektines veiklas, edukacinius renginius. Partneriai prisideda prie studijų kokybės gerinimo, siūlo praktinio pritaikomumo baigiamųjų darbų temas, konsultuoja karjeros klausimais, kuria darbo vietas.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Kraštovaizdžio architektūros istorija [KDZ1003] Mantas Pilkauskas 4
Piešimas [KDZ1004] Stanislavas Mostauskis 4
Dendrologija [KDZ1005] Lina Straigytė 5
Augalų biologijos pagrindai [KDZ1001] Viktorija Vaštakaitė-Kairienė 4
A grupės dalykai 14
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Spalvininkystė [KDZ1007] Stanislavas Mostauskis 3
Braižyba ir braižomoji geometrija [KDZ1002] Antanas Vansevičius 4
Specialybės kalba [KDZ1008] Agnė Bielinskienė 4
Kompozicijos pagrindai [KDZ1006] Alvydas Žickis 4
A grupės dalykai 14
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Augalų ekologija ir priežiūra [KDZ2001] Edvinas Misiukevičius 4
Dirvotyra ir augalų mityba [KDZ2002] Rūta Dromantienė 4
Geodezija [KDZ2003] Vilma Šalkauskienė 4
Kompiuterinė grafika [KDZ2004] Tatjana Sankauskienė 6
Želdynų projektavimas I [KDZ2005] Mantas Pilkauskas 5
A grupės dalykai 8
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Gėlininkystė [KDZ2006] Edvinas Misiukevičius 6
Želdininkystės ekspedicinė praktika [KDZ2008] Mantas Pilkauskas 3
Želdynų projektavimas II [KDZ2009] Mantas Pilkauskas 8
Žemių rekultivacija ir žemdirbystės pagrindai [KDZ2014] Lina Marija Butkevičienė 4
A grupės dalykai 8
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Vejininkystė ir želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos [KDZ3012] Evaldas Klimas 8
GIS pagrindai [KDZ3007] Donatas Jonikavičius 4
Agroekologija ir aplinkosauga [KDZ3001] Kęstutis Romaneckas 5
Vandentvarka [KDZ3005] Inga Adamonytė 4
Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika [KDZ3002] Valdemaras Makutėnas 4
Pasirenkami dalykai I
Reakreacinė miškininkystė [KDZ3008] Tadas Vaidelys 4
Arboristika [KDZ4014] Edvinas Misiukevičius 4
Iš viso:
29
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Urbanistika [KDZ3004] Alvydas Žickis 5
Profesinės veiklos praktika [KDZ3011] Mantas Pilkauskas 15
Kraštovaizdžio geografija [KDZ3013] Mantas Pilkauskas 3
Kraštovaizdžio planavimas [KDZ3009] Aurelija Lozuraitienė 4
Miškininkystė ir miškotvarka [KDZ3010] Tadas Vaidelys 4
Iš viso:
31
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Gamtos ir kultūros paveldas kraštovaizdyje [KDZ4002] Stanislavas Mostauskis 4
Želdinių apsauga [KDZ4010] Sonata Kazlauskaitė 6
Kraštovaizdžio statinių medžiagos ir konstrukcijos [KDZ4003] Vincas Gurskis 4
Želdynų projektavimas III [KDZ4005] Aurelija Lozuraitienė 9
Sodininkystė [AGR3018] Nobertas Uselis 6
Pasirenkami dalykai I
Sodybos želdyno dizainas [KDZ4007] Aurelija Lozuraitienė 4
Sodo ir dekoratyvinių augalų dauginimas ir formavimas [AGR4031] Nobertas Uselis 4
Iš viso:
33
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Teritorijų administravimas ir teisė [KDZ4009] Virginija Gurskienė 4
Želdininkystės verslo valdymas [KDZ4011] Jurgita Zaleckienė 5
Bakalauro baigiamasis darbas [BENBKDZ01] Alvydas Žickis 18
Iš viso:
27