Industrinė ekologija

Magistro studijos
Technologijų mokslai
Industrinė ekologija

Programos pristatymas

Šioje magistro studijų programoje pasiruoši analizuoti, projektuoti ir darniai valdyti gamtines ir industrines sistemas, spręsti aplinkosaugos problemas, didinti ekonomikos ekologiškumą. Čia studijuosi darnaus vystymosi principus industrinėje ekologijoje, tvariąją energetiką ir hibridinę energiją, įgysi žinių apie švarios gamybos metodus, bet taip pat ir apie cheminės taršos kontrolės ir mažinimo būdus. Be to, galėsi gilintis į tave dominančius pasirenkamuosius dalykus: nuo užterštų teritorijų atkūrimo iki žaliosios ekonomikos ir politikos. Šios žinios tau leis dirbti industrinėse kompanijose, nevyriausybinėse organizacijose, aplinkos vadybos, kokybės užtikrinimo ir konsultavimo srityse, taip pat užsiimti mokslinių tyrimų veikla, toliau tęsti studijas doktorantūroje.

Raktiniai žodžiai

#Ekologija, #studijos, #aplinkosauga, #mokslas, #energija

main studijos image

Tai aplinkosauginė programa, orientuota į pramoninę ekologiją. Čia rengiami aukštos kvalifikacijos aplinkos ir technologijų mokslų srities specialistai, gebantys spręsti aplinkosaugos problemas ir didinti ekonomikos ekologiškumą.

Prof. Audrius Dėdelė, Aplinkotyros katedros vedėjas, programos dėstytojas

main studijos image

Pagrindinės užduotys, rūpinantis saugomomis teritorijomis, yra užtikrinti tarptautinės biosferos pokyčių stebėsenos (monitoringo) įgyvendinimą, gamtosaugos eksperimentų vykdymą bei gamtinių kompleksų apsaugą. Studijos išmokino analizuoti kompleksines aplinkos problemas, nustatyti pagrindines jų priežastis bei veiksnių tarpusavio sąveikas.

Tomas Pikūnas, absolventas, Žuvinto biosferos rezervatas patarėjas

main studijos image

Studijos išmokino suprasti ir analizuoti aplinkos, energetines bei industrines sistemas, jų veikimo principus, kompleksiškumą ir tarpusavio ryšius. Kompleksiniais atliekų srautų valdymo sprendimais padedame įmonėms atliekų srautus valdyti sklandžiau, savo veiklą organizuoti išmaniau, o išlaisvintus ir sutaupytus resursus panaudoti prasmingiau.

Jarūnė Vilimaitė, absolventė, UAB Žalvaris aplinkosaugos specialistė

Partneriai

main studijos image main studijos image main studijos image

Praktiniams įgūdžiams įgyti studentams sudarytos sąlygos pasirinkti praktikas įvairiose įmonėse ir įstaigose, bendradarbiaujant su buvusiais universiteto studentais ir socialiniais partneriais. Socialinių partnerių atstovai yra įtraukti į studijų programos komitetą ir yra kviečiami dalyvauti programos svarstymuose bei atnaujinime. Atskirų įmonių atstovai kviečiami skaityti paskaitas studijų programoje.

Studijų programos planas

Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Industrinės ekologijos ir darnaus vystymosi principai [PRE5001] Romualdas Juknys 6
Sistemų analizė ir modeliavimas [PRE5004] Valdas Girdauskas 6
Žalioji ekonomika ir politika [APL5013] Genovaitė Liobikienė 6
Ekosistemų procesai ir paslaugos [PRE5002] Jūratė Žaltauskaitė 6
Pasirenkami dalykai I
Tvarioji energija [PRE5003] Liudas Pranevičius 6
Specialus kursas [PRE5005] Valdas Girdauskas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Cheminės taršos valdymas [PRE5009] Audrius Dėdelė 6
Industrinės ekologijos metodai [PRE5006] Renata Dagiliūtė 6
Rizikos vertinimas ir mažinimas [PRE5008] Jūratė Žaltauskaitė 6
Švaresnė ir socialiai atsakinga gamyba [PRE5007] Genovaitė Liobikienė 6
Pasirenkami dalykai I
Fizinės taršos valdymas [PRE5010] Arvydas Kanapickas 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
GIS taikymas pramonės ekologijoje [PRE6002] Audrius Dėdelė 6
Hibridinė energija [PRE6001] Valdas Girdauskas 6
Tiriamasis darbas [PRE6003] Audrius Dėdelė 6
Pasirenkami dalykai I
Klimato kaita ir jos sprendimai [PRE6006] Jūratė Žaltauskaitė 6
Užterštų teritorijų atkūrimas [PRE6004] Gintarė Sujetovienė 6
Vandens ir nuotekų valymo bei pakartotinio naudojimo technologijos [PRE6005] Algirdas Radzevičius 6
Pasirenkami dalykai II
Biokuras [BIF5001] Egidijus Zvicevičius 6
Pramoninės energijos sistemos [PRE6009] Liudas Pranevičius 6
Vandenilio energetika ir energijos saugojimo technologijos [PRE6007] Darius Milčius 6
Iš viso:
30
Pavadinimas Dėstytoja / dėstytojas Kreditai
Magistro baigiamasis darbas [BENMPRI01] Audrius Dėdelė 30
Iš viso:
30